Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2009 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – červen 2009

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – červen 2009

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce182742120
Zdravotnictví a péče o zdraví292422011
Sociální zabezpečení8266842115
Stavby a regionální rozvoj2843624310
Daně, poplatky a cla111601501
Ochrana životního prostředí850401
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny11101621
Armáda, policie a vězeňství21266965
Věci cizinců6102611
Vnitřní správa960501
Státní správa soudnictví292402310
Doprava a spoje142102001

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

172341603

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

151701502

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

210100
Ostatní nezařazené obory131521300
Správa státního zastupitelství000000
Celkem v působnosti313334352401742
Konkurz a konkurzní řízení220200
Civilněprávní věci159197419300
Trestněprávní věci475845400
Ostatní obory mimo působnost353703700

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

353413300
Celkem mimo působnost278328931900
Celkem591662445591742

 

125Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V červnu 2009 bylo přijato celkem 591 podnětů (sl.1*), z toho:

313 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

278 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 662 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 44 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 559 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 17 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 42 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – červen 2009:

Celkem 65 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 400 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 113 s dotazem na působnost,
  • 97 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 190 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 53 961 uživatelů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv