Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2008 > Statistické údaje o činnosti s komenářem – listopad 2008

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – listopad 2008

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce17133910
Zdravotnictví a péče o zdraví29141931
Sociální zabezpečení75821950310
Stavby a regionální rozvoj313452234
Daně, poplatky a cla831200
Ochrana životního prostředí1161401
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny12124503
Armáda, policie a vězeňství213132044
Věci cizinců783302
Vnitřní správa943100
Státní správa soudnictví231511301
Doprava a spoje322141601

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

131731103

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

480422

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

221100
Ostatní nezařazené obory221911503
Správa státního zastupitelství000000
Celkem v působnosti316289531851635
Konkurz a konkurzní řízení221100
Civilněprávní věci150137413300
Trestněprávní věci2734241000
Ostatní obory mimo působnost353592600

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

322622400
Celkem mimo působnost2462344019400
Celkem562523933791635

 

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V listopadu 2008 bylo přijato celkem 562 podnětů (sl.1*), z toho:

316 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

246 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 523 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 93 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 379 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 16 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 35 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – listopad 2008:

Celkem 58 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 424 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 141 s dotazem na působnost,
  • 101 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 182 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 55 912 uživatelů.

 

 

 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv