Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2006 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – květen 2006

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – květen 2006

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce202642200
Zdravotnictví a péče o zdraví253052032
Sociální zabezpečení6356833114
Stavby a regionální rozvoj392751804
Daně, poplatky a cla10132821
Ochrana životního prostředí470511
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny17131354
Armáda, policie a vězeňství172871182
Věci cizinců1341300
Vnitřní správa9111901
Státní správa soudnictví202432001
Doprava a spoje15100811
Správní trestání,ochrana pok. stavu1040301
Správa na úseku zaměst. a práce481412
Dohled nad samospr., p.na informace130300
Ostatní nezařazené obory211321100
Správa státního zastupitelství211000
Celkem v působnosti290278411813224
Konkurs a konkursní řízení1040400
Civilněprávní věci1831796911000
Trestněprávní věci3635221300
Ostatní obory mimo působnost12124800
Samostatná působnost ÚSC292982100
Celkem mimo působnost27025910315600
Celkem5605371443373224

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V květnu 2006 bylo přijato celkem 560 podnětů (sl.1*), z toho:

290 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

270 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 537 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 144 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 337 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 32 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 24 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – květen 2006:

Celkem 83 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 401 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 94 s dotazem na působnost,
  • 105 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 202 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 42 887 uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv