Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2006 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – duben 2006

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – duben 2006

OblastPřijato za obdobíVyřízeno za obdobíZ toho:
   odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář*1*2*3*4*5*6
Pozemkové právo a restituce241911602
Zdravotnictví a péče o zdraví213021927
Sociální zabezpečení547095047
Stavby a regionální rozvoj423733112
Daně, poplatky a cla13167702
Ochrana životního prostředí1190801
Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny11123441
Armáda, policie a vězeňství232161050
Věci cizinců540202
Vnitřní správa7123603
Státní správa soudnictví271711501
Doprava a spoje12102503

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

5126600

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

561221

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

310100
Ostatní nezařazené obory10113710
Správa státního zastupitelství100000
Celkem v působnosti274287471891932
Konkurs a konkursní řízení351400
Civilněprávní věci1481585310500
Trestněprávní věci302015500
Ostatní obory mimo působnost14117400

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

232432100
Celkem mimo působnost2182187913900
Celkem4925051263281932

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou, podněty podané osobně do protokolu a šetření z vlastní iniciativy zaevidovaná v hodnoceném období.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem. V dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jakým byly v hodnoceném období vyřízeny.

Komentář k údajům uvedeným v tabulce:

V dubnu 2006 bylo přijato celkem 492 podnětů (sl.1*), z toho:

274 podnětů bylo v působnosti veřejného ochránce práv,

218 podnětů ve věci, které jsou mimo působnost ochránce.

Vyřízeno bylo celkem 505 podnětů (sl.2*), z toho:

  • 126 podnětů bylo odloženo (sl. 3*) zpravidla proto, že se jimi ochránce nemohl zabývat pro nedostatek působnosti nebo pro jiný v zákoně uvedený důvod.
  • 328 podnětů bylo objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen jednoduchou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi stěžovatelem a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.), i když jinak nemohl ve věci zasáhnout zpravidla pro nedostatek působnosti.
  • Šetřením 19 podnětů nebylo ochráncem zjištěno pochybení úřadu (sl. 5*). Veřejný ochránce práv provedl šetření v dotčených úřadech, v šetřené věci však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy, příp. zjištěná drobná pochybení neměla vliv na rozhodnutí ve věci.
  • Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce zjištěno u 32 podnětů (sl. 6*).

 

Další statistické údaje – duben 2006:

Celkem 54 osob využilo informační a poradenské služby v sídle ochránce.

 

Celkem 373 stěžovatelů se na ochránce obrátilo telefonicky, z toho

  • 112 s dotazem na působnost,
  • 116 s dotazem na vyřizování již podaného podnětu,
  • 145 s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu.

 

Webové stránky veřejného ochránce práv zhlédlo 33 610 uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv