Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2005 > Statistické údaje o činnosti s komentářem – prosinec 2005

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – prosinec 2005

Oblast

Přijato za období

Vyřízeno za období

Z toho:

odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář

*1

*2

*3

*4

*5

*6

Pozemkové právo a restituce

22

12

1

11

0

0

Zdravotnictví a péče o zdraví

28

12

1

8

1

2

Sociální zabezpečení

50

40

7

22

5

6

Stavby a regionální rozvoj

27

32

5

18

2

7

Daně, poplatky a cla

9

14

4

8

1

1

Ochrana životního prostředí

4

10

0

5

1

4

Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny

14

12

1

3

1

7

Armáda, policie a vězeňství

25

26

3

14

6

3

Věci cizinců

9

8

1

5

0

2

Vnitřní správa

9

8

4

3

0

1

Státní správa soudnictví

15

14

2

9

1

2

Doprava a spoje

7

9

2

4

0

3

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

12

11

5

4

1

1

Správa na úseku zaměst. a práce

5

7

0

3

1

3

Dohled nad samospr., právo na inf.

2

5

1

4

0

0

Ostatní nezařazené obory

7

14

2

9

2

1

Celkem v působnosti

245

234

39

130

22

43

Konkurs a konkursní řízení

4

5

2

3

0

0

Civilněprávní věci

122

100

37

63

0

0

Trestněprávní věci

30

22

20

2

0

0

Ostatní obory mimo působnost

22

18

8

10

0

0

Samostatná působnost ÚS celků

20

20

8

12

0

0

Celkem mimo působnost

198

165

75

90

0

0

Celkem

443

399

114

220

22

43

Komentář k tabulce:

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou i šetření z vlastní iniciativy. Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly. V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem a v dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jak byly v hodnoceném období vyřízeny.

V prosinci 2005 bylo přijato celkem 443 podnětů (sl.1*), z toho:

  • v působnosti bylo veřejného ochránce práv 245 podnětů,
  • ve věci, které jsou mimo působnost pak 198 podnětů.

Vyřízeno bylo celkem 399 podnětů (sl.2*), z toho:

  • Odloženo – 114 podnětů (sl. 3*).

Důvodem odložení podnětů byla zpravidla skutečnost, že se ochránce nemohl problematikou zabývat pro nepůsobnost nebo jiný v zákoně uvedený důvod (např. nedoplnění vyžádaných dokladů apod.). Ve většině případů však byla stěžovateli poskytnuta alespoň elementární právní porada.

  • Objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc – 220 podnětů (sl.4*).

V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen obsáhlou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo nároků nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.) i když jinak v řadě těchto případů nemohl ve věci zasáhnout pro nedostatek působnosti.

  • Šetřením ochránce nebylo zjištěno pochybení úřadu u 22 podnětů (sl. 5*).

V uvedených případech veřejný ochránce práv provedl šetření podnětem dotčených úřadů, v jejich činnosti však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy nebo sice k drobným pochybením došlo, avšak jejich důsledek nemohl mít vliv na výsledná rozhodnutí (např. drobná formální vada, apod.).

  • Pochybení úřadu bylo zjištěno u 43 podnětů (sl. 6*).

Další statistické údaje:

Osobního podání do protokolu a informační a poradenské služby využilo 113 osob.

Telefonicky se na ochránce obrátilo 361 stěžovatelů, z toho:

  • s dotazem na působnost …………………………………………….. 115 stěžovatelů,
  • s dotazem na vyřizování již podaného podnětu ..…………..………. 71 stěžovatelů,
  • s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu .….... 175 stěžovatelů.

Webové stránky veřejného ochránce práv v prosinci zhlédlo 25 121uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv