Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2005 > Statistické údaje o činnosti ochránce s komentářem – září 2005

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – září 2005

Oblast

Přijato za období

Vyřízeno za období

Z toho:

odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář

*1

*2

*3

*4

*5

*6

Pozemkové právo a restituce

14

13

1

11

0

1

Zdravotnictví a péče o zdraví

15

21

1

16

1

3

Sociální zabezpečení

40

35

4

23

2

6

Stavby a regionální rozvoj

30

13

5

14

1

3

Daně, poplatky a cla

24

15

4

9

1

1

Ochrana životního prostředí

9

8

0

4

1

3

Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny

7

12

1

2

3

6

Armáda, policie a vězeňství

27

27

3

13

6

5

Věci cizinců

12

9

4

5

0

0

Vnitřní správa

6

3

1

2

0

0

Státní správa soudnictví

14

15

0

13

0

2

Doprava a spoje

5

7

1

5

0

1

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

10

8

2

2

2

2

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

6

4

1

2

1

0

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

1

3

0

1

0

2

Ostatní nezařazené obory

14

10

1

6

2

1

Celkem v působnosti

234

213

29

128

20

36

Konkurs a konkursní řízení

4

1

1

0

0

0

Civilněprávní věci

97

62

28

34

0

0

Trestněprávní věci

40

42

32

10

0

0

Ostatní obory mimo působnost

11

16

10

6

0

0

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

25

17

6

11

0

0

Celkem mimo působnost

177

138

77

61

0

0

Celkem

411

351

106

189

20

36

Komentář k tabulce:

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou i šetření z vlastní iniciativy.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem a v dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jak byly v hodnoceném období vyřízeny.

V září 2005 bylo přijato celkem 411 podnětů (sl.1*), z toho:

v působnosti bylo veřejného ochránce práv 234 podnětů,

ve věci, které jsou mimo přímou působnost pak 177 podnětů.

Vyřízeno bylo celkem 351 podnětů (sl.2*), z toho:

· Odloženo bylo 106 podnětů (sl. 3*).

Důvodem odložení podnětů byla zpravidla skutečnost, že se ochránce nemohl problematikou zabývat pro nepůsobnost nebo jiný v zákoně uvedený důvod (např. nedoplnění vyžádaných dokladů apod.). Ve většině případů však byla stěžovateli poskytnuta alespoň elementární právní porada.

· Objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc byla u 189 podnětů (sl.4*).

V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen obsáhlou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo nároků nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.) i když jinak v řadě těchto případů nemohl ve věci zasáhnout pro nedostatek působnosti.

· Šetřením ochránce nebylo zjištěno pochybení úřadu u 20 podnětů (sl. 5*).

V uvedených případech veřejný ochránce práv provedl šetření podnětem dotčených úřadů, v jejich činnosti však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy nebo sice k drobným pochybením došlo, avšak jejich důsledek nemohl mít vliv na výsledná rozhodnutí (např. drobná formální vada, apod.).

· Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce v září zjištěno u 36 podnětů (sl. 6*).

Další statistické údaje:

Osobního podání do protokolu a informační a poradenské služby využilo 165 osob.

Telefonicky se na ochránce obrátilo 442 stěžovatelů, z toho:

· s dotazem na působnost ……………………………………………... 62 stěžovatelů,

· s dotazem na vyřizování již podaného podnětu ..…………..………. 70 stěžovatelů,

· s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu .….... 310 stěžovatelů.

Webové stránky veřejného ochránce práv v září zhlédlo ……….. 20 359 uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv