Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2005 > Statistické údaje o činnosti ochránce s komentářem – říjen 2005

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – říjen 2005

Oblast

Přijato za období

Vyřízeno za období

Z toho:

odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář

*1

*2

*3

*4

*5

*6

Pozemkové právo a restituce

19

9

0

8

0

1

Zdravotnictví a péče o zdraví

17

7

1

5

0

1

Sociální zabezpečení

50

34

8

22

1

3

Stavby a regionální rozvoj

28

24

1

18

1

4

Daně, poplatky a cla

16

11

5

6

0

0

Ochrana životního prostředí

8

11

0

2

1

8

Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny

5

7

0

3

2

2

Armáda, policie a vězeňství

22

21

5

11

5

0

Věci cizinců

4

9

2

4

2

1

Vnitřní správa

4

4

0

3

1

0

Státní správa soudnictví

20

16

1

13

0

2

Doprava a spoje

7

7

1

3

0

3

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

7

18

3

9

0

6

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

7

5

0

3

0

2

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

1

1

0

0

1

0

Ostatní nezařazené obory

13

9

4

5

0

0

Celkem v působnosti

228

193

31

115

14

33

Konkurs a konkursní řízení

6

5

2

3

0

0

Civilněprávní věci

125

112

54

58

0

0

Trestněprávní věci

22

22

18

4

0

0

Ostatní obory mimo působnost

18

14

4

10

0

0

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

23

26

13

13

0

0

Celkem mimo působnost

194

179

91

88

0

0

Celkem

422

372

122

203

14

33

Komentář k tabulce:

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou i šetření z vlastní iniciativy.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem a v dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jak byly v hodnoceném období vyřízeny.

V říjnu 2005 bylo přijato celkem 422 podnětů (sl.1*), z toho:

v působnosti bylo veřejného ochránce práv 228 podnětů,

ve věci, které jsou mimo přímou působnost pak 194 podnětů.

Vyřízeno bylo celkem 372 podnětů (sl.2*), z toho:

· Odloženo bylo 122 podnětů (sl. 3*).

Důvodem odložení podnětů byla zpravidla skutečnost, že se ochránce nemohl problematikou zabývat pro nepůsobnost nebo jiný v zákoně uvedený důvod (např. nedoplnění vyžádaných dokladů apod.). Ve většině případů však byla stěžovateli poskytnuta alespoň elementární právní porada.

· Objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc byla u 203 podnětů (sl.4*).

V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen obsáhlou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo nároků nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.) i když jinak v řadě těchto případů nemohl ve věci zasáhnout pro nedostatek působnosti.

· Šetřením ochránce nebylo zjištěno pochybení úřadu u 14 podnětů (sl. 5*).

V uvedených případech veřejný ochránce práv provedl šetření podnětem dotčených úřadů, v jejich činnosti však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy nebo sice k drobným pochybením došlo, avšak jejich důsledek nemohl mít vliv na výsledná rozhodnutí (např. drobná formální vada, apod.).

· Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce v říjnu zjištěno u 33 podnětů (sl. 6*).

Další statistické údaje:

Osobního podání do protokolu a informační a poradenské služby využilo 110 osob.

Telefonicky se na ochránce obrátilo 403 stěžovatelů, z toho:

· s dotazem na působnost …………………………………………….. 101 stěžovatelů,

· s dotazem na vyřizování již podaného podnětu ..…………..………. 97 stěžovatelů,

· s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu .….... 205 stěžovatelů.

Webové stránky veřejného ochránce práv v říjnu zhlédlo ……. 29 866 zájemců.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv