Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2005 > Statistické údaje o činnosti ochránce s komentářem – červen 2005

Počty přijatých a vyřízených podnětů v členění dle právních oblastí

a způsobu vyřízení – červen 2005

Oblast

Přijato za období

Vyřízeno za období

Z toho:

odloženo

objasněno

a jiná

pomoc

šetření -

nezjištěno

pochybení

šetření -

zjištěno

pochybení

Odkaz pro komentář

*1

*2

*3

*4

*5

*6

Pozemkové právo a restituce

10

14

1

10

1

2

Zdravotnictví a péče o zdraví

13

19

1

13

3

2

Sociální zabezpečení

34

47

11

29

2

5

Stavby a regionální rozvoj

34

32

4

19

1

8

Daně, poplatky a cla

15

20

5

10

1

4

Ochrana životního prostředí

8

7

0

4

0

3

Ochrana práv dětí, mládeže

a rodiny

13

9

2

2

3

2

Armáda, policie a vězeňství

19

12

2

7

2

1

Věci cizinců

13

10

3

6

0

1

Vnitřní správa

10

8

4

3

0

1

Státní správa soudnictví

13

23

6

12

0

5

Doprava a spoje

7

7

1

2

2

2

Správní trestání,

ochrana pokojného stavu

16

6

3

2

0

1

Správa na úseku zaměstnanosti

a práce

4

4

0

2

1

1

Dohled nad samosprávou, právo

na informace

1

2

0

1

0

1

Ostatní nezařazené obory

7

9

1

6

1

1

Celkem v působnosti

217

229

44

128

17

40

Konkurs a konkursní řízení

6

8

1

7

0

0

Civilněprávní věci

84

79

46

33

0

0

Trestněprávní věci

37

35

28

7

0

0

Ostatní obory mimo působnost

18

19

10

9

0

0

Samostatná působnost územně

samosprávných celků

36

30

14

16

0

0

Celkem mimo působnost

181

171

99

72

0

0

Celkem

398

400

143

200

17

40

Komentář k tabulce:

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou i šetření z vlastní iniciativy.

Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle právních oborů či oblastí, kterých se podněty svým obsahem nebo převážnou částí svého obsahu, týkaly.

V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, počty vyřízených podnětů v oblasti celkem a v dalších sloupcích jsou pak počty vyřízených podnětů členěny podle způsobu, jak byly v hodnoceném období vyřízeny.

V červnu 2005 bylo přijato celkem 398 podnětů (sl.1*), z toho:

v působnosti bylo veřejného ochránce práv 217 podnětů,

ve věci, které jsou mimo přímou působnost pak 181 podnětů.

V hodnoceném období bylo vyřízeno celkem 400 podnětů (sl.2*), z toho:

· Odloženo bylo 143 podnětů (sl. 3*). Důvodem odložení podnětů byla zpravidla skutečnost, že se ochránce nemohl problematikou zabývat pro nepůsobnost nebo jiný v zákoně uvedený důvod (např. nedoplnění vyžádaných dokladů apod.). Ve většině případů však byla stěžovateli poskytnuta alespoň elementární právní porada.

· Objasněno nebo poskytnuta jiná pomoc byla u 200 podnětů (sl.4*).V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen obsáhlou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo nároků nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.) i když jinak v řadě těchto případů nemohl ve věci zasáhnout pro nedostatek působnosti.

· Šetřením ochránce nebylo zjištěno pochybení úřadu u 17 podnětů (sl. 5*). V uvedených případech veřejný ochránce práv provedl šetření podnětem dotčených úřadů, v jejich činnosti však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy nebo sice k drobným pochybením došlo, avšak jejich důsledek nemohl mít vliv na výsledná rozhodnutí (např. drobná formální vada, apod.).

· Pochybení úřadu bylo šetřením ochránce v květnu zjištěno u 40 podnětů (sl. 6*).

Další statistické údaje:

Osobního podání do protokolu a informační a poradenské služby využilo 155 osob.

Telefonicky se na ochránce obrátilo 391 stěžovatelů, z toho:

· s dotazem na působnost ………………………………………………. 39 stěžovatelů,

· s dotazem na vyřizování již podaného podnětu …………………….. 79 stěžovatelů,

· s dotazem na  postup či žádostí o jednoduchou právní radu ….…. 273 stěžovatelů.

Webové stránky veřejného ochránce práv v červnu zhlédlo …………. 17 109 uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv