Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2005 > Počty přijatých a vyřízených podnětů – duben 2005

Duben 2005 - Počty přijatých a vyřízených podnětů

v členění dle způsobu vyřízení a oblastí

Oblast

Přijato za období

Vyřízeno za období

Z toho:

odloženo

objasněno a jiná pomoc

šetření - nezjištěno pochybení

šetření - zjištěno pochybení

Odkaz pro komentář

*1

*2

*3

*4

*5

*6

Pozemkové právo a restituce

16

25

0

23

1

1

Zdravotnictví a péče o zdraví

14

11

2

6

1

2

Sociální zabezpečení

39

47

15

27

2

3

Stavby a regionální rozvoj

22

39

4

20

1

14

Daně, poplatky a cla

17

19

8

7

0

4

Ochrana životního prostředí

7

11

1

6

3

1

Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny

9

10

0

4

2

4

Armáda, policie a vězeňství

15

19

4

4

6

5

Věci cizinců

2

6

3

2

0

1

Vnitřní správa

5

4

1

1

0

2

Státní správa soudnictví

25

25

0

22

0

3

Doprava a spoje

8

10

2

7

0

1

Správní trestání a ochrana pokojného stavu

13

7

3

2

1

1

Správa na úseku zaměstnanosti a práce

7

5

0

3

0

2

Dohled nad samosprávou, právo na informace

0

0

0

0

0

0

Ostatní nezařazené obory

13

17

2

11

2

2

Celkem v působnosti

212

255

45

145

19

46

Konkurs a konkursní řízení

4

5

1

4

0

0

Civilněprávní věci

101

115

51

64

0

0

Trestněprávní věci

24

32

28

4

0

0

Ostatní obory mimo působnost

7

6

1

5

0

0

Samostatná působnost územně samospráv. celků

19

23

8

15

0

0

Celkem mimo působnost

155

181

89

92

0

0

Celkem

367

436

134

237

19

46

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv