Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2005 > Počty přijatých a vyřízených podnětů – duben 2005 – komentář

KOMENTÁŘ

k tabulce Počty přijatých a vyřízených podnětů – duben 2005

Počty uvedené v tabulce zahrnují podání písemná, podněty zaslané elektronickou poštou i šetření z vlastní iniciativy.Číselné údaje jsou v řádcích členěny podle oblastí, kterých se podněty veřejnému ochránci práv týkaly. V jednotlivých sloupcích údaje dokumentují nejprve počty podnětů přijatých v jednotlivých oblastech, a dále jsou členěny podle způsobu, jak byly podněty v hodnoceném období vyřizovány.

Počty přijatých podnětů:

V měsíci dubnu přijato celkem (sl.1*) ……….……..……………………… 367 podnětů

z toho: v působnosti veřejného ochránce práv …………………………… 212 podnětů,

ve věci, které jsou mimo přímou působnost ..………………....…….…… 155 podnětů.

Počty a způsoby vyřízení podnětů:

Vyřízeno celkem v měsíci dubnu (sl. 2*) ..….………………………… 436 podnětů,

z toho:

Odloženo (sl. 3*) ….....……..………………………..….………..……….. 134 podnětů

Důvodem odložení podnětů byla zpravidla skutečnost, že se ochránce nemohl problematikou zabývat pro nedostatek působnosti nebo jiný v zákoně uvedený důvod (např. nedoplnění vyžádaných dokladů apod.). Ve většině případů však byla stěžovateli poskytnuta alespoň elementární právní porada.

Objasněno, jiná pomoc (sl. 4*) …………………….………………….… 237 podnětů

V uvedených případech byl ochránce stěžovateli nápomocen obsáhlou právní radou, objasněním postupu, kterým se může sám domoci svých práv nebo nároků nebo mu jinak pomohl (působil jako mediátor mezi ním a úřadem, vstupem do věci odstranil nečinnost úřadu apod.) i když jinak v řadě těchto případů nemohl ve věci zasáhnout pro nedostatek působnosti.

Šetření, kterým nebylo zjištěno pochybení (sl. 5*) …...…………......... 19 podnětů

V uvedených případech veřejný ochránce práv provedl šetření podnětem dotčených úřadů, v jejich činnosti však neshledal pochybení ani rozpor s principy dobré správy nebo sice k drobným pochybením došlo, avšak jejich důsledek nemohl mít vliv na výsledná rozhodnutí (např. drobná formální vada, apod.).

Šetření, kterým bylo zjištěno pochybení (sl. 6*) ……….....…............... 46 podnětů

Další statistické údaje:

Podání do protokolu, poskytování porad a informací v sídle ochránce

v dubnu využilo…………………………………………………….……. 184 stěžovatelů

Telefonicky se v měsíci březnu na ochránce obrátilo ……….…. 464 stěžovatelů,

z toho: s dotazem na působnost…………………………………………..64 stěžovatelů,

s dotazem na vyřizování již podaného podnětu ………………………. 98 stěžovatelů,

s dotazem na postup či žádostí o jednoduchou právní radu …….…. 302 stěžovatelů.

Webové stránky ochránce v dubnu zhlédlo………...………………3 058 uživatelů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv