Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Zprávy o činnosti > Statistické údaje o činnosti  > Rok 2005 > Počty přijatých a vyřízených podnětů – březen 2005

Březen 2005 - Počty přijatých a vyřízených podnětů

v členění dle způsobu vyřízení a oblastí

Oblast

Přijato za období

Vyřízeno za období

Z toho:

odloženo

objasněno a jiná pomoc

šetření - nezjištěno pochybení

šetření - zjištěno pochybení

Odkaz pro komentář

*1

*2

*3

*4

*5

*6

Pozemkové právo a restituce

23

14

1

10

0

3

Zdravotnictví a péče o zdraví

16

20

1

15

1

3

Sociální zabezpečení

64

55

12

34

7

2

Stavby a regionální rozvoj

31

31

5

23

0

3

Daně, poplatky a cla

17

17

9

8

0

0

Ochrana životního prostředí

8

6

2

3

0

1

Ochrana práv dětí, mládeže a rodiny

10

5

1

1

3

0

Armáda, policie a vězeňství

13

15

3

8

0

4

Věci cizinců

10

3

2

1

0

0

Vnitřní správa

2

4

1

2

0

1

Státní správa soudnictví

34

25

0

24

0

1

Doprava a spoje

9

11

2

7

1

1

Správní trestání a ochrana pokojného stavu

18

18

4

11

0

3

Správa na úseku zaměstnanosti a práce

9

3

0

2

0

1

Dohled nad samosprávou, právo na informace

1

2

1

1

0

0

Ostatní nezařazené obory

11

20

6

11

2

1

Celkem v působnosti

276

249

50

161

14

24

Konkurs a konkursní řízení

4

8

0

8

0

0

Civilněprávní věci

99

111

62

49

0

0

Trestněprávní věci

30

25

17

8

0

0

Ostatní obory mimo působnost

13

18

8

10

0

0

Samostatná působnost územně samospráv. celků

22

22

5

17

0

0

Celkem mimo působnost

168

184

92

92

0

0

Celkem

444

433

142

253

14

24

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv