Veřejný ochránce práv - Sankce proti ÚOOÚ (6819-11)
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Stížnosti na úřady > Sankce > Sankce proti ÚOOÚ (6819-11)

Sankce

Úřad pro ochranu osobních údajů několikrát zásadně pochybil v šetření jediného podnětu

Protiprávního postupu se dopustil Úřad pro ochranu osobních údajů při šetření případu zneužití osobních údajů stěžovatele skupinou ČEZ. Zaměstnanci společnosti ČEZ pořídili v roce 2009 v souvislosti s neoprávněným odběrem elektřiny videozáznam identifikující osobu stěžovatele, a to bez jeho souhlasu a na místě bydliště. Daný videozáznam byl následně účelově upraven a zveřejněn na internetových stránkách společnosti. Osobní údaje stěžovatele zveřejnil zaměstnanec společnosti ČEZ také v rozhovoru pro jistý internetový týdeník.

S daným případem se stěžovatel obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů, jenž následně provedl ve věci kontrolu. S délkou kontroly, která činila dva roky a tři měsíce, však nebyl stěžovatel spokojen, a výsledek kontroly, s nímž byl seznámen až na základě osobní stížnosti u předsedy Úřadu, nevyzněl pro stěžovatele o nic uspokojivěji. Stěžovatel se proto obrátil na veřejného ochránce práv, který má pravomoc činnost Úřadu pro ochranu osobních údajů kontrolovat. 

Ombudsman jasně konstatoval, že nepřiměřenou délkou kontroly v rozsahu dvou let a tří měsíců Úřad porušil zásadu plynulosti řízení. Dalšími závažnými pochybeními Úřadu bylo dle ombudsmana neúplné zjištění skutkového stavu věci, pořízení neúplného kontrolního protokolu, nevyužití všech kontrolních oprávnění, zásadní porušení povinností svěřených zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o státní kontrole. Ombudsman vytkl Úřadu též nesprávné vyhodnocení spáchaného správního deliktu a chybné určení počátku promlčecí lhůty pro zahájení správního řízení. Kritiku si Úřad vysloužil též za to, že stěžovatele nevyrozuměl o vyřízení jeho podnětu. 

Veřejný ochránce práv o svých zjištěních Úřad pro ochranu osobních údajů informoval a požádal jej o nápravu škodlivého stavu tam, kde je to z povahy pochybení možné. Předseda Úřadu následně provedl pouze některá doporučená opatření. Nedostatečně napravená shledal veřejný ochránce práv například pochybení v informování stěžovatele o vyřízení jeho podnětu, či v klasifikaci správního deliktu. Ani přes opakovanou snahu a osobní setkání se však ombudsmanovi nepodařilo docílit změny názoru předsedy Úřadu na tato vytýkaná pochybení.  Veřejný ochránce práv proto využil svého zákonného oprávnění a rozhodl se o případu informovat veřejnost. 

spis 6819/2011/VOP/VBG –  zpráva o šetření (479.8 kB, Adobe Acrobat dokument);  závěrečné stanovisko (197.1 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv