Veřejný ochránce práv - Sankce proti ÚOOÚ (3214-12)
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Stížnosti na úřady > Sankce > Sankce proti ÚOOÚ (3214-12)

Sankce

Úřad pro ochranu osobních údajů jednal nedůsledně ve věci zpracování osobních údajů kamerovým systémem

Liknavým způsobem se Úřad pro ochranu osobních údajů postavil k záležitosti zpracovávání osobních údajů kamerovým systémem v bytovém domě v Českých Budějovicích. Prostřednictvím kamerového systému, o jehož instalaci rozhodlo bez souhlasu ostatních obyvatel domu Společenství vlastníků bytových jednotek, docházelo ke zpracování osobních údajů osob v domě bydlících, jejich rodinných příslušníků i návštěv. Jako účel pro popsané získávání osobních údajů uvedlo společenství vlastníků především ochranu majetku proti krádežím a vandalismu a ochranu života a zdraví.

Provozovat kamerový systém bez souhlasu dotčených osob je z důvodu ochrany majetku opravdu možné, zároveň však musí být zásah do soukromého a osobního života monitorovaných osob přiměřený. V daném případě však byly kamery nainstalovány též na místech, kde se nejednalo primárně o ochranu majetku – např. prostor před zvonky, vstup a vstupní hala, schodiště, či zadní dveře.

Na základě doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů mělo v domě dojít ke změně nastavení zorného úhlu kamer, které měly následně snímat již opravdu jen majetek, který je ohrožen krádežemi či vandalismem. Úřad se však při následné kontrole spokojil pouze s nákresem nového rozmístění kamer a nápravu škodlivého stavu si jiným způsobem neověřil. Následně se na veřejného ochránce práv obrátili stěžovatelé, jejichž fotografie naznačují, že rozmístění kamer se nezměnilo a dále jsou tak zpracovávány široké osobní údaje o osobách pohybujících se po domě.

Zástupce veřejného ochránce práv konstatoval, že Úřad pro ochranu osobních údajů doporučil vhodnou nápravu škodlivého stavu, nedbale však jednal při kontrole této nápravy. Namísto přesvědčivého důkazu se totiž spokojil s pouhým nákresem. Na základě důkazů předložených stěžovatelkou je tak možné, že v domě nadále dochází ke zpracovávání osobních údajů v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Zástupce ombudsmana o svých závěrech Úřad pro ochranu osobních údajů informoval, ten však nadále setrvává na svém závěru, že k odstranění protiprávního stavu v bytovém domě došlo.

spis 3214/2012/VOP/VBG –  zpráva o šetření (246.4 kB, Adobe Acrobat dokument), závěrečné stanovisko

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv