Veřejný ochránce práv - Sankce proti ÚOOÚ (2481-12)
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Stížnosti na úřady > Sankce > Sankce proti ÚOOÚ (2481-12)

Sankce

Magistrát města Karlovy Vary neoprávněně poskytl osobní údaje, ministerstvo vnitra i Úřad pro ochranu osobních údajů to tolerují 

Magistrát města Karlovy Vary neoprávněně poskytl vlastníkům bytových jednotek osobní údaje o všech občanech hlášených k trvalému pobytu na dané adrese. Učinil tak na základě souhlasných stanovisek Ministerstva vnitra a Úřadu pro ochranu osobních údajů, které se k případu vyjádřily. Poskytnuté osobní údaje čerpal magistrát z informačního systému evidence obyvatel.

Stěžovatelka se následně s ohledem na porušení svého práva na ochranu osobních údajů obrátila na Veřejného ochránce práv. Ombudsman vyšel z výkladu zákona o evidenci obyvatel, dle kterého smí být osobní údaje občanů s trvalým pobytem na dané adrese poskytnuty pouze na žádost vlastníka celého objektu – tedy na žádost vlastníků všech jeho bytových jednotek. Dle ombudsmana však společenství vlastníků bytových jednotek toto kritérium nesplňuje, může totiž konat pouze ve věcech správy společných záležitostí domu, nikoli ve věcech týkajících se vlastnictví celého domu.

Veřejný ochránce práv sice připustil, že v některých situacích může být žádoucí, aby společenství vlastníků bytových jednotek disponovalo informacemi o osobách, které v domě bydlí. Zároveň však zdůraznil, že údaje čerpané z informačního systému evidence obyvatel nemají v tomto případě relevantní vypovídající hodnotu, množství ani totožnost osob v danou chvíli užívajících bytové jednotky totiž nemusí odpovídat počtu a totožnosti osob přihlášených k trvalému pobytu na dané adrese.

I přes závěrečná stanoviska ombudsmana konstatující zjevné pochybení správních úřadů však Ministerstvo vnitra i Úřad pro ochranu osobních údajů setrvávají na svých původních stanoviscích. Vzhledem k tomu, že se tímto způsobem nepodařilo sjednat nápravu, rozhodl se tedy ombudsman využít svého zákonného oprávnění a informovat o uvedeném nezákonném jednání veřejnost.

spis 2481/2012/VOP/MV –  závěrečné stanovisko (203.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv