Veřejný ochránce práv - Sankce proti ÚOOÚ (1077-12)
Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Stížnosti na úřady > Sankce > Sankce proti ÚOOÚ (1077-12)

Sankce

Úřad pro ochranu osobních údajů pochybil ve věci povinnosti nošení jmenovek

Úřad pro ochranu osobních údajů se rozhodl nezabývat stížností na povinnost řidičů MHD nosit jmenovky. Jmenovky obsahující jméno, příjmení a pracovní zařazení řidičů jsou dle stěžovatele v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož kompetencí je mimo jiné chránit osobní údaje vymezené v daném zákoně, však dospěl k názoru, že daný případ nenáleží do jeho působnosti. Svůj závěr Úřad odůvodnil tvrzením, že v případě povinnosti nošení jmenovek řidiči MHD se nejedná o zpracování osobních údajů a dané údaje nejsou osobními údaji. Zaměstnancům, kteří se cítí nošením jmenovek dotčeni na svých osobnostních právech, doporučil Úřad obrátit se na soud, či na inspekci práce.

Stěžovatel se následně obrátil na Veřejného ochránce práv. Ombudsman je totiž vedle správních soudů jediným nezávislým orgánem, který má kompetenci rozhodovací činnost a postup Úřadu kontrolovat. Do činnosti Úřadu se smí zasahovat jedině na základě zákona, a tedy i na základě zákona o veřejném ochránci práv.

Ombudsman se nezabýval otázkou, zda je povinnost nosit jmenovky obsahující osobní údaje v souladu se zákonem, či nikoli. Zabýval se primárně otázkou, zda Úřad pro ochranu osobních údajů nepochybil v rozhodnutí daným případem se z důvodu nedostatku působnosti nezabývat. S odkazem na výklad zákona o ochraně osobních údajů, judikaturu Nejvyššího správního soudu a v kontrapozici k rozhodnutí Úřadu dospěl Veřejný ochránce práv k závěru, že nošení jmenovek obsahujících osobní údaje naopak způsob zpracování osobních údajů představuje, a je na jeho základě možné konkrétní osoby identifikovat. Úřad pro ochranu osobních údajů by se tedy daným podmětem zabývat měl, jelikož do oblasti jeho působnosti náleží. Zároveň se v daném případě Úřad dopustil nesprávného výkladu pojmu zpracování osobních údajů. 

Vzhledem k tomu, že se Úřad pro ochranu osobních údajů odmítl argumentací ochránce zabývat a nepřehodnotil své stanovisko, přistoupil ochránce ke zveřejnění případu jako k formě sankce.

spis 1077/2012/VOP/VBG –  zpráva o šetření (315.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv