Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Životní situace

Životní situace

(nejčastější dotazy)

Bezplatná právní poradna pro členy zastupitelstev měst a obcí

Bydlení - zajištění bydlení -  obecní byty

Bytová družstva - Společenství vlastníků bytových jednotek

Daňová exekuce

Dávky na bydlení

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Desatero dobré praxe pro posouzení stavebních úprav měnících vzhled památkově nechráněných staveb

Desatero dobré praxe sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace

Dětský domov, výchovný ústav

Diskriminace z důvodu etnického původu – česky, romskypro osoby se zrakovým postižením

Diskriminace z důvodu pohlaví (verze pro osoby se zrakovým postižením)

Diskriminace z důvodu věku (verze pro osoby se zrakovým postižením)

Diskriminace z důvodu zdravotního postižení (verze pro osoby se zrakovým postižením)

Diskriminace z důvodu sexuální orientace, transgenderu (verze pro osoby se zrakovým postižením

Domácí násilí

Domov pro seniory

Důchody

Exekuce

Evropský soud pro lidská práva

Finanční arbitr v 10 bodech

 Formulář - Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu (74.2 kB, MS Word dokument)

 Formulář - Stížnost na průtahy v soudním řízení (63 kB, MS Word dokument)

 Formulář - Žádost o přiměřené zadostiučinění za průtahy v soudním řízení (63 kB, MS Word dokument)

 Formulář - Žádost o přiměřené zadostiučinění za průtahy ve správním řízení (77.3 kB, MS Word dokument)

 Formulář - Žádost o přiměřené zadostiučinění za nepřiměřenou délku správního řízení (75.8 kB, MS Word dokument)

 Formulář - Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu (69.6 kB, MS Word dokument)

Hluk

Katastr nemovitostí

Komunální odpad

Komunální odpad - promíjení poplatku

Konkurzní a insolvenční řízení

Malnutrice - riziko a možnosti ochrany v zařízeních sociálních a zdravotních služeb

Mediace

 Mimořádná okamžitá pomoc (615 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Mimořádná okamžitá pomoc pro nezaopatřené děti (603.4 kB, Adobe Acrobat dokument)

Místní poplatky - průvodce některými problémy správy místních poplatků

Nájem bytu - výpověď, zvyšování nájemného, přechod nájmu

 Návraty ze zahraničí - Informační příručka pro osoby vracející se ze zahraničí (992.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Nenávistné projevy na internetu

Neregistrované sociální služby

Nevyplácení mzdy, platební neschopnost zaměstnavatele a dlužné odstupné

Obce

Občané Evropské unie

Občanské poradny - kontaktní údaje podle krajů

Odborné sociální poradenství

Oddlužení I

Oddlužení II

Odpadní vody (kanalizační přípojky, žumpy, domovní čistírny odpadních vod)

Odškodnění - Desatero dobré praxe pro posouzení žádostí o odškodnění

Ochrana osob omezených na svobodě

Ochrana spotřebitele

Ombudsman aneb veřejný ochránce práv: co dělá a co ne?

Opatrovnictví

Organizace zabývající se cizineckou a uprchlickou problematikou

Otcovství - nejčastější dotazy

Plíseň a jiné stavební závady v bytě

Policie, státní zastupitelství

Posečkání (splátky) dluhu

Pozemkové úřady a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Pracovněprávní vztahy a inspekce práce

Pracovní úrazy a nemoci z povolání: odškodňování

Právní pomoc

Přestupky

Příspěvek na péči

 Příspěvek na živobytí (647.2 kB, Adobe Acrobat dokument)

Psychiatrická nemocnice

Rodičovský příspěvek

Rodiny dětí s poruchou autistického spektra (PAS)

Romská a proromská sdružení

Rovné zacházení a ochrana před diskriminací

Rovné zacházení a ochrana před diskriminací (Rovno ľikeriben the sar pes te braňinel angle diskriminacija) – romsky

Rozúčtování nákladů na dodávky tepla a teplé užitkové vody, nákladů na vodné a stočné a další služby spojené s užíváním bytů 

 Řízení o dávkách pomoci v hmotné nouzi (619.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením

Skončení pracovního poměru

Slaďování v pracovním poměru

Slaďování ve státní službě

Služební poměr příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

Sociální služby

Soudní ochrana proti rozhodnutí správních orgánů

Soudní poplatky a osvobození od těchto poplatků

Soudy

Sousedské spory

Správní řád

Srážky ze mzdy (a jiných příjmů)

Státní služba

Stavební činnost

Stavební činnost a bytové spoluvlastnictví

Studny, vrty, vodovodní přípojky

Šikana na pracovišti: mobbing, bossing a diskriminace

Šikana na pracovišti: Jak pomoci oběti šikany na pracovišti

Školství

Úprava styku s dětmi

Ústavní soud - jak se na něj obracet

Územní plán

Veřejné cesty

Věznice - ochrana vězněných osob

Vodicí a asistenční psi ( verze pro osoby se zrakovým postižením (84.3 kB, DOCX))

Vyřazení z evidence Úřadu práce

Vyživovací povinnost rodičů k dětem, stanovení výživného

Zápisy romských dětí do ZŠ a MŠ – česky - romsky

Zásady vyřizování stížností na postup poskytovatelů zdravotních služeb

Zařízení pro zajištění cizinců

Zdravotní pojištění

Zdravotnictví - stížnosti ve zdravotnictví

Znalci

Zvláštní oprávnění veřejného ochránce práv 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv