Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888

Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Stížnosti na úřady > Chcete si stěžovat? > Životní situace – problémy a jejich řešení

Životní situace – problémy a jejich řešení

Životní situace – problémy a jejich řešení

(nejčastější dotazy)

 Advokáti, kteří spolupracují se Svazem pacientů ČR (209.5 kB, Adobe Acrobat dokument)

Bezplatná právní poradna pro členy zastupitelstev měst a obcí

Bydlení - Zajištění bydlení -  obecní byty

Bytová družstva - Společenství vlastníků bytových jednotek

Dávky na bydlení

Dávky pomoci v hmotné nouzi

Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Desatero dobré praxe sociální práce při řešení nepříznivé sociální situace

Diskriminace z důvodu etnického původu –  česky (68.7 kB, Adobe Acrobat dokument),  romsky (41.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Domácí násilí

Domovy pro seniory - Některé okamžiky života v domově pro seniory

Důchody - nejčastější dotazy

 Exekuce - nejčastější dotazy (374.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

Evropský soud pro lidská práva

 Formulář - Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu (74.2 kB, MS Word dokument)

 Formulář - Stížnost na průtahy v soudním řízení (63 kB, MS Word dokument)

 Formulář - Žádost o přiměřené zadostiučinění za průtahy v soudním řízení (63 kB, MS Word dokument)

 Formulář - Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti úřadu (69.6 kB, MS Word dokument)

Hluk - Veřejný ochránce práv a obtěžování hlukem

Jak se obracet na veřejného ochránce práv

Katastr nemovitostí

Komunální odpad - postup obcí při jeho zpoplatňování

Konkurzní a insolvenční řízení

Malnutrice - riziko a možnosti ochrany v zařízeních sociálních a zdravotních služeb

Mediace

 Místní poplatky - průvodce některými problémy správy místních poplatků (2.4 MB, Adobe Acrobat dokument)

Moje dítě je v dětském domově nebo ve výchovném ústavu

Nájem bytu - výpověď, zvyšování nájemného

Nenávistné projevy na internetu

Neregistrovaná pobytová sociální služba

Nevyplácení mzdy, platební neschopnost zaměstnavatele a dlužné odstupné

Obce a města - Samospráva versus státní správa

 Odborné sociální poradenství (255.3 kB, Adobe Acrobat dokument) (seznam občanských poraden)

Oddlužení (osobní bankrot)

Odpadní vody (kanalizační přípojky, žumpy, domovní čistírny odpadních vod)

Odškodnění - Desatero dobré praxe pro posouzení žádostí o odškodnění

Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Ochrana osob omezených na svobodě

Ochrana spotřebitele

 Organizace zabývající se cizineckou a uprchlickou problematikou (199.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

Otcovství a jeho určování

Plíseň a jiné stavební závady v bytě

Pobyt v psychiatrické nemocnici

Policie ČR, obecní (městská) policie a státní zastupitelství

Pozemkové úřady, pozemkové úpravy, církevní restituce, podíly v zemědělských družstvech

Pracovněprávní vztahy a inspekce práce

Právní pomoc

Příspěvek na péči

Rodičovský příspěvek - změny od 1. 1. 2018

 Romská a proromská sdružení - adresář (179.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

Rovné zacházení a ochrana před diskriminací

Rozúčtování nákladů na dodávky tepla a teplé užitkové vody, nákladů na vodné a stočné a další služby spojené s užíváním bytů 

Skončení pracovního poměru a co dál?

Služební poměr příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů

Sociální služba - potřebuji sociální službu

Soudní ochrana proti rozhodnutí správních orgánů

Soudní poplatky a osvobození od těchto poplatků

Soudy

Sousedské spory

Správní řád

Srážky ze mzdy

Stavební činnost

 Stavební činnost a bytové spoluvlastnictví  (440.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

Studny, vrty, vodovodní přípojky

Šikana na pracovišti: mobbing, bossing a diskriminace

Školství - nejčastější dotazy

Úprava styku obou rodičů s dítětem, spory mezi rodiči při jeho uskutečňování

Ústavní soud - jak se na něj obracet

Územní plán obce (nejčastější dotazy)

Veřejné cesty

Věznice - ochrana vězněných osob

Výkon opatrovnictví

Výživné - placení a vymáhání výživného

 Výživné v České republice (489.3 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Vymáhání výživného (565.7 kB, Adobe Acrobat dokument)

Vyživovací povinnost rodičů k dětem, stanovení výživného

 Základní informace o finančním arbitrovi (178.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

Zápisy romských dětí do ZŠ a MŠ –  česky  (52.8 kB, Adobe Acrobat dokument)-  romsky (52.9 kB, Adobe Acrobat dokument)

Zásady vyřizování stížností na postup poskytovatelů zdravotních služeb

Zařízení pro zajištění cizinců

Zdravotnictví - nejčastější dotazy

Zdravotnictví - stížnosti ve zdravotnictví

Zvláštní oprávnění veřejného ochránce práv

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -  Přístupnost webu  -  RSS - Tiskové zprávy  -   RSS - Aktuality z detencí
© Kancelář veřejného ochránce práv