Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Stížnosti na úřady > Chcete si stěžovat? > Co předchází stížnosti ombudsmanovi

Co předchází stížnosti k ombudsmanovi

Co předchází stížnosti k ombudsmanovi

K ochránci by měl směřovat podnět až poté, co stěžovatel k vyřešení svého problému vyčerpal běžně dostupné možnosti, které nabízí právní úprava (odvolání, stížnosti). Stěžovatel proto musí doložit, že se na úřad, kterého se podnět týká, sám obrátil a neúspěšně ho žádal o nápravu:

  • V naprosté většině případů je možné proti rozhodnutí úřadu podat odvolání k nadřízenému orgánu.
  • Pokud máte za to, že úřad nevydal rozhodnutí v zákonem stanovené lhůtě, obraťte se na nadřízený orgán a požádejte ho, aby zjednal nápravu.
  • Pokud úřad měl zahájit nějaké řízení, ale vůbec ho nezahájil a je nečinný, opět se obraťte na nadřízený orgán, aby zjednal nápravu.
  • I v případech, kdy se nemůžete odvolat, ale cítíte se v právu a nesouhlasíte s jednáním úřadu, máte možnost podat stížnost nejvyššímu představiteli daného úřadu (např. řediteli, tajemníkovi apod.)

Tyto kroky je třeba udělat ještě předtím, než se obrátíte na ochránce. Ochránce nemůže nahradit činnost a rozhodování jednotlivých úřadů.

Pokud neuspějete – na vaši stížnost úřad vůbec nereaguje nebo nebudete s nápravou a přijatými opatřeními spokojeni – je čas obrátit se na ochránce. Tomu pak pošlete nebo i osobně přineste kopie všech dokumentů, které se týkají vašeho problému.

Příklad:

Máte špatně spočítaný důchod

V takovém případě se nejprve se stížností obraťte na Českou správu sociálního zabezpečení. Pokud neuspějete, obraťte se na ombudsmana.

Máte problém se zatarasenou přístupovou cestou

Nejprve se obraťte na dopravně správní úřad příslušné obce. Pokud s jeho rozhodnutím nebudete spokojeni, dalším krokem by mělo být odvolání ke krajskému úřadu. Pokud neuspějete, obraťte se na ombudsmana.

Pokud si nejste jisti, jestli vám ombudsman ve vaší věci může pomoci, volejte na informační linku ochránce: 542 542 888

Podívejte se také, jestli odpověď na svůj problém nenajdete mezi nejčastějšími dotazy na stránce Životní situace - problémy a jejich řešení.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv