Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
informační linka
+420 542 542 888
Elektronický zpravodaj

Pro přihlášení k odběru našeho elektronického zpravodaje zadejte svůj email.

Rezervace > formular cekacka

Formulář pro zařazení na listinu čekatelů

Vzdělávací akce

Účastník

Podáním uvedené přihlášky souhlasím s tím, že Kanceláře veřejného ochránce práv bude zpracovávat mé osobní údaje (dále jen "osobní údaje") v rozsahu jméno, příjmení, název instituce a e-mailová adresa za účelem tvorby prezenční listiny a vydání osvědčení o absolvování vzdělávací akce (bude-li o něj požádáno), a to po dobu jednoho roku od konání vzdělávací akce. Beru na vědomí, že poskytnutí osobních údajů v rozsahu potřebném pro přihlášení na vzdělávací akci je dobrovolné.

Současně beru na vědomí, že v průběhu výše uvedené vzdělávací akce bude za účelem seznámení veřejnosti s činností veřejného ochránce práv podle § 23 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, pořízena ilustrativní fotodokumentace a obrazový a zvukový záznam, který může obsahovat i mé osobní údaje v rozsahu zachyceném obrazovými a zvukovými záznamy projevů přítomných osob. Pořízený záznam bude moci kdokoliv prostřednictvím webových stránek ochránce sledovat on-line nebo po skončení vzdělávací akce (ARCHIV) a to po dobu dvou let od ukončení vzdělávací akce.

V této souvislosti souhlasím s pořízením, uchováním a použitím fotodokumentace a se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém budou zachyceny kamerovým systémem umístěným v místnosti, kde se vzdělávací akce uskuteční, k uvedenému účelu. V souladu s § 87 odst. 1 zákona č. 89/2002 Sb., občanského zákoníku svoluji k popsanému použití fotodokumentace a obrazového a zvukového záznamu. Jsem informován, že mohu kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a že se Kancelář veřejného ochránce zavazuje chránit mé údaje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů*. Zároveň stvrzuji, že jsem poučen o svém právu na přístup ke svým osobním údajům, na opravu, omezení a výmaz svých osobních údajů (právo „být zapomenut“), podat námitku proti zpracování, jakož i o právu podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Současně se v souladu s § 87 odst. 2 občanského zákoníku zavazuji Kanceláři veřejného ochránce práv nahradit škodu, která ji vznikne, odvolám– li svůj souhlas, aniž by to odůvodňovala podstatná změna okolností nebo jiný rozumný důvod.

*Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“ Celý text dokumentu dostupný zde.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv