Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Pomoc občanům EU > Volby a registrace vozidel

Volby a politický život

Volby a registrace vozidel

Ve volbách do zastupitelstev obcí máte právo volit jako občan Evropské unie, pokud máte potvrzení o přechodném pobytu nebo povolení k trvalému pobytu a jste přihlášen k pobytu v dané obci, pokud podáte na obecním úřadě žádost o zápis do dodatku stálého seznamu voličů. Více informací také zde (www.mvcr.cz  -> Služby pro veřejnost -> Informace pro cizince -> Občané EU a jejich rodinní příslušníci -> Hlasování ve volbách)

Kromě účasti ve volbách se mohou občané EU s trvalým pobytem účastnit politického života v obci jejich pobytu i jinými způsoby – mohou volit v obecním referendu, vyjadřovat své názory k projednávaným otázkám na zasedání zastupitelstva, nahlížet do rozpočtu obce a usnesení orgánů obce, podávat orgánům obce podněty, apod.

Ve volbách do Evropského parlamentu můžete volit jako občan Evropské unie, pokud jste alespoň po dobu 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky, pokud nejméně 40 dní přede dnem voleb podáte u obecního úřadu v místě vašeho pobytu žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Více informací také zde (www.mvcr.cz  -> Služby pro veřejnost -> Informace pro cizince -> Občané EU a jejich rodinní příslušníci -> Hlasování ve volbách)

Registrace vozidel a řidičské oprávnění

Řidičská oprávnění vydaná ve státě Evropské unie jsou automaticky uznávaná v ostatních státech EU. Pokud se přestěhujete do jiného státu EU na dobu delší než 6 měsíců, máte povinnost své vozidlo zaregistrovat v nové zemi. Lhůty pro registraci se v jednotlivých státech liší, v Česku je to 10 pracovních dní. Registraci provádí obecní úřad obce s rozšířenou působností v místě vašeho bydliště. S nutností registrovat vozidlo se pojí také nutnost mít povinné pojištění odpovědnosti platné pro daný stát. Více informací naleznete zde.

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv