Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Pomoc občanům EU > Sociální záležitosti a daně

Sociální záležitosti a daně

Zdravotní pojištění a zdravotní péče

 • Zdravotní péče – jako občan EU máte právo na stejnou zdravotní péči jako čeští občané
 • Na kvalitu poskytnuté zdravotní péče nebo přístup personálu si můžete stěžovat, více informací zde nebo zde   (www.mzcr.cz/cizinci  -> Postup podání stížnosti na poskytnutí zdravotní péče)
 • Zdravotně pojištění (v systému veřejného zdravotního pojištění) můžete být jen v jednom státě Evropské unie
 • Za stát pojištění se automaticky považuje ten stát, kde pracujete nebo podnikáte (s výjimkou dočasného vyslání zaměstnance nebo podnikatele nebo sezónního zaměstnání, zvláštní pravidla se vztahují na příhraniční pracovníky)
 • Pokud nepracujete nebo nepodnikáte, je pravděpodobně státem pojištění ten, kde se dlouhodobě zdržujete, bližší informace zde , kancelarzp.cz -> Pro pojištěnce -> Práva a nároky v zahraničí -> O zdravotním pojištění a péči v EU
 • Pojistné – pokud pracujete v pracovním poměru, pojistné z vašeho příjmu odvádí zaměstnavatel (práce na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce není považována za práci v pracovním poměru); pokud nepracujete v pracovním poměru, musíte si pojistné platit sami – informujte se u své zdravotní pojišťovny
 • Pokud jste pojištěn v jiném členském státě EU, můžete po předložení EHIC karty (modrá kartička prokazující zdravotní pojištění) čerpat nezbytnou zdravotní péči i v Česku
 • O veškerých změnách (jméno a příjmení, adresa, změna zaměstnání) je potřeba zdravotní pojišťovnu informovat
 • Některé pojišťovny nabízí i komerční zdravotní pojištění, to ale nemusí pokrývat veškerou zdravotní péči a zpravidla bude méně výhodné než veřejné zdravotní pojištění
 • Více informací naleznete na www.kancelarzp.cz 

Sociální zabezpečení

 • Aby bylo pro občany Evropské unie jednodušší se za prací přestěhovat do zahraničí, přijala Unie pravidla pro určení, který stát je odpovědný za vyplácení dávek sociálního zabezpečení
 • Podle těchto pravidel vždy podléháte předpisům pouze jednoho státu – státu pojištění
 • Za stát pojištění se automaticky považuje ten stát, kde pracujete nebo podnikáte (s výjimkou dočasného vyslání zaměstnance nebo podnikatele nebo sezónního zaměstnání, zvláštní pravidla se vztahují na příhraniční pracovníky). Pokud nepracujete, je státem pojištění zpravidla stát, ve kterém bydlíte
 • Ve státě pojištění byste měli mít stejný přístup k dávkám sociálního zabezpečení, jako mají občané toho státu
 • Při rozhodování o vašem nároku na dávky sociálního zabezpečení započítává příslušná instituce doby pojištění, zaměstnání nebo podnikání získané v jiných zemích EU
 • Placení pojistného na sociální zabezpečení  – pokud pracujete v pracovní poměru, pojistné z vašeho příjmu odvádí zaměstnavatel; pokud nepracujete v pracovním poměru, musíte si pojistné platit sami – informujte se na Okresní správě sociálního zabezpečení
 • V některých případech vám může Okresní správa sociálního zabezpečení nebo Úřad práce předložit dotazník, aby zjistil stát vašeho bydliště
 • Pro více informací o důchodech (starobní, invalidní atd.), o nemocenském a dávkách v mateřství a otcovství se můžete informovat u Okresní správy sociálního zabezpečení; pro více informací o dávkách v nezaměstnanosti, rodinných dávkách (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek) nebo pomoci v hmotné nouzi se můžete obrátit na Úřad práce
 • Když skončíte s prací v jednom státě a plánujete se přestěhovat do jiného státu, je dobré získat potvrzení o době trvání sociálního pojištění (informujte se na úřadu práce ve státě, kde pracujete)
 • Více informací je dostupné na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí nebo České správy sociálního zabezpečení nebo Úřadu práce
 • Více informací o koordinaci sociálního zabezpečení v Evropské unii je dostupné zde a Praktický průvodce použitelnými právními předpisy koordinace sociálního zabezpečení je ke stažení zde (www.cssz.cz  -> Evropská unie)
 • Pokud se chystáte vycestovat z Česka, užitečné informace najdete v Příručce pro migrující osoby (www.cssz.cz  -> Evropská unie), kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí 

Kurzy češtiny

 • Pro zlepšení jazykových schopností můžete navštěvovat jazykové kurzy v integračních centrech. Ta se nacházejí v každém kraji. Kontakty na jednotlivé pobočky a další informace o jejich aktivitách naleznete na www.integracnicentra.cz  

Poskytování zboží a služeb

 • Poskytovatelé zboží a služeb nesmí diskriminovat příjemce služeb/kupujícího z důvodu jeho státní příslušnosti, pokud k tomu není objektivně ospravedlnitelný důvod. Pokud se cítíte být diskriminován, můžete podat podnět České obchodní inspekci .
 • Poskytování finančních služeb (úvěry, hypotéky, pojištění) má svá specifika. V případech diskriminace se můžete obrátit na Českou národní banku  (www.cnb.cz  -> Dohled a regulace -> Ochrana spotřebitele a finanční gramotnost -> Ochrana spotřebitele), nebo v případě spotřebitelských úvěrů poskytovaných nebankovními subjekty na Českou obchodní inspekci).
 • Důležité je, že každý, kdo se legálně zdržuje v Česku nebo jiném státě EU, má právo na zřízení jednoho základního platebního účtu v daném státě.
 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv