Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Pomoc občanům EU > Jak se bránit

Jak se bránit

Jak bránit svá práva

  • Máte-li nějaké další otázky, můžete se pokusit najít odpověď na stránkách Vaše Evropa

Pokud máte problém se soukromým subjektem:

  • Vždy je nejlepší se nejprve pokusit se dohodnout a vyřešit problém smírně.
  • V některých případech můžete podat podnět inspekčnímu orgánu – např. Oblastnímu inspektorátu práce v případě zaměstnání, České obchodní inspekci ve spotřebitelských věcech při prodeji zboží a služeb, České školní inspekci ve věcech vzdělávání, krajskému úřadu v oblasti zdravotní péče, apod.; bližší informace najdete výše vždy u konkrétních oblastí.
  • Můžete podat žalobu na soud – v takovém případě je vhodné věc nejprve konzultovat s advokátem, který se specializuje na danou oblast práva. Nebo můžete využít mediaci.

Pokud máte problém s veřejným subjektem/úřadem:

  • Pokud nesouhlasíte se správním rozhodnutím, můžete ho napadnout opravnými prostředky – podat odvolání, rozklad nebo námitky. Poučení o možných opravných prostředcích najdete vždy na konci rozhodnutí.
  • Pokud není jiná možnost, můžete podat stížnost tomu správnímu orgánu, který se zabývá vaším případem.
  • Pokud vyčerpáte řádné opravné prostředky, můžete proti rozhodnutí podat žalobu. V takovém případě je vhodné věc nejprve konzultovat s advokátem, který se specializuje na danou oblast práva.
  • Alternativně můžete využít SOLVIT – SOLVIT je bezplatná online služba, která vám může pomoci vyřešit problémy s úřady, pokud nepostupovaly podle práva Evropské unie. Pro více informací se podívejte na webové stránky SOLVIT 


V každém případě se můžete obrátit na ombudsmana – můžeme vám poradit, jaká jsou vaše práva a jak se nejlépe bránit. Také se můžete obrátit na neziskové organizace, které pomáhají cizincům v Česku.
 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv