Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Ochrana osob omezených na svobodě

Psychiatrické nemocnice

V psychiatrických léčebnách se nacházejí pacienti, kteří dobrovolně souhlasili se svým vstupem, ale též pacienti v režimu tzv. nedobrovolné hospitalizace, kdy o přípustnosti jejich převzetí nebo držení v léčebně rozhodl v rámci tzv. detenčního řízení soud. Obou skupin se může týkat omezení na svobodě ve smyslu zákona o veřejném ochránci práv, a proto ochránce provádí v psychiatrických léčebnách systematické návštěvy. V současnosti je ochránce jediným mechanismem vnější, nezávislé kontroly v psychiatrických léčebnách. Navíc neexistuje právní předpis, jenž by upravoval práva a povinností pacientů v léčebnách a režimové podmínky spojené s léčbou. Riziko, že budou pacienti vystaveni špatnému zacházení, je tím zvýšeno.

Zásadní zjištění ze systematických návštěv a doporučení směřující k zamezení špatnému zacházení či jeho prevenci jsou uvedeny ve Zprávě z návštěv z psychiatrických léčeben, výsledek po provedení následných návštěv shrnuje Zpráva z následných návštěv psychiatrických léčeben. V psychiatrických léčebnách, konkrétně na odděleních pro pacienty seniory, ochránce provádí rovněž tematizovaná šetření, například na problematiku malnutrice. Rizikům pobytu osob s mentálním postižením v psychiatrických léčebných věnoval ochránce přílohu ve své zprávě pro Poslaneckou sněmovnu v roce 2009.

Ochránce není oprávněn vyřizovat individuální stížnosti na poskytovanou péči. Stížnosti je možné směřovat na ředitele léčebny, zřizovatele, což je zpravidla Ministerstvo zdravotnictví, Českou lékařskou komoru či zdravotní pojišťovnu. Ochránce se může zabývat pouze tím, jak orgán státní správy se stížností naložil. Individuální stížnosti ochránce šetří v případě, kdy stěžovatel vykonává v léčebně ústavní ochrannou léčbu.

Navštívené psychiatrické nemocnice

Přehled dosud navštívených psychiatrických léčeben

Souhrnné zprávy z návštěv psychiatrických nemocnic

Zpráva z návštěv: Ochranné léčení, omezovací prostředky a další témata

2019Návazná komunikace s ministerstvy zdravotnictví a spravedlnosti

Zpráva z návštěv dětských psychiatrických nemocnic

2013

Zpráva z následných návštěv psychiatrických léčeben

2010

Zpráva z návštěv psychiatrických léčeben

2008Zprávy z návštěv jednotlivých nemocnic

Dětská psychiatrická nemocnice Opařany
Zpráva z návštěvy zařízení (2019)

Vyjádření zařízení ke zprávě z návštěvy

Příloha k vyjádření

Ukončení systematické návštěvy

Psychiatrická klinika FN Plzeň
Zpráva z návštěvy zařízení (2019)
Vyjádření zařízení a další komunikace

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy
Zpráva z návštěvy zařízení (2017)

Vyjádření zařízení a komunikace s ministerstvem

Psychiatrická nemocnice Bohnice
Zpráva z návštěvy zařízení (2018) 

Vyjádření zařízení a další komunikace

Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Zpráva z návštěvy zařízeni (2017)
Vyjádření zařízení a další komunikace

Psychiatrická nemocnice v Opavě
Zpráva z návštěvy zařízení (2017)

Vyjádření zařízení a další komunikace


Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
Zpráva z návštěvy zařízení (2017)

Vyjádření zařízení a další komunikace


Psychiatrická nemocnice v Kroměříži
Zpráva z návštěvy zařízení (2017)
Vyjádření zařízení a další komunikace

Dětská psychiatrická nemocnice v Lounech
 Informace o návštěvě zařízení (233.9 kB, Adobe Acrobat dokument) (2012)
                                              

Ostatní dokumenty

 Psychiatrická nemocnice (592.3 kB, Adobe Acrobat dokument) (nejčastější otázky a odpovědi k řešení životní situace)

Výzkum: Kontrola zacházení v psychiatrických zařízení a používání omezovacích prostředků

Hospitalizace osob s omezenou svéprávností - spis 2076/2014/VOP/AHD 

 Doporučení ministerstvu zdravotnictví (2013) (355.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Doporučení ministerstvu práce a sociálních věcí (2013) (348.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Doporučení ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (2013) (349.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Doporučení krajům (2013) (365.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv