Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Ochrana osob omezených na svobodě

Kojenecké ústavy

Kojenecká zařízení jsou zákonem určena pro děti zpravidla do 3 let věku, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí, zejména dětem týraným, zanedbávaným, zneužívaným a ohroženým ve vývoji nevhodným sociálním prostředím nebo dětem zdravotně postiženým. O „nedobrovolném“ pobytu dětí v kojeneckých zařízeních rozhodují soudy v rámci řízení o nařízení ústavní výchovy, popř. řízení o svěření dítěte do péče kojeneckého ústavu. Děti jsou do kojeneckých zařízení umísťovány také na základě nejrůznějších dohod, souhlasů či prohlášení jejich zákonných zástupců; potom se jedná o pobyt „dobrovolný“. Kojenecká zařízení jako zařízení zdravotnická dětem poskytují především zdravotní služby a tzv. zaopatření (stravování, ubytování, ošacení a výchovnou činnost), nicméně nabízí též ubytování biologickým matkám (či náhradním rodičům) s dětmi, edukační služby a služby podpory biologickým (či náhradním) rodičům, nebo ambulantní služby nejčastěji terapeutického typu. Škála služeb kojeneckých zařízení v současnosti začíná zasahovat i do oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

V současnosti je ochránce jediným mechanismem vnější nezávislé kontroly v kojeneckých zařízeních. Ačkoli existuje obecná a poměrně lakonická úprava především v zákoně č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), neexistuje právní předpis, jenž by komplexně upravoval práva dětí v kojeneckých zařízeních a režimové podmínky s pobytem v nich spojené. To činí až (podzákonný) metodický pokyn ministerstva zdravotnictví z roku 2005.

Navštívené kojenecké ústavy

Přehled dosud navštívených kojeneckých ústavů

Zprávy ze systematických návštěv kojeneckých ústavů

 Zpráva z návštěv kojeneckých ústavů  (1.3 MB, Adobe Acrobat dokument)(2013)

Ostatní dokumenty

 Doporučení ministerstvu zdravotnictví (2013) (355.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Doporučení ministerstvu práce a sociálních věcí (2013) (348.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Doporučení ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (2013) (349.8 kB, Adobe Acrobat dokument)

 Doporučení krajům (2013) (365.6 kB, Adobe Acrobat dokument)

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv