Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2019 > Ombudsmanka zahájila sérii návštěv domovů se zvláštním režimem

Aktuality z detencí

Ombudsmanka zahájila sérii návštěv domovů se zvláštním režimem

18. prosince 2019

Série návštěv domovů se zvláštním režimem byla zahájena na začátku listopadu tohoto roku návštěvou prvního zařízení. Další návštěvy budou probíhat v průběhu příštího roku na základě sestaveného plánu návštěv.

Ombudsmanka realizovala sérii návštěv domovů se zvláštním režimem již v minulosti. Tehdy ovšem navštěvovala služby, jejichž cílovou skupinou jsou osoby s demencí.[1] V současnosti se soustředí na domovy, které poskytují péči osobám s duševním onemocněním (zejména psychotickým onemocněním) a osobám se závislostí, či ohrožené závislostí na návykových látkách.[2]

Návštěvy jednotlivých zařízení jsou neohlášené, na místě probíhají vždy s vědomím vedoucího zařízení. Zpravidla jsou koncipovány jako vícedenní.  Na návštěvách se podílejí i přizvaní experti z oboru. V případě domovů pro osoby se zvláštním režimem se tak jedná především o odborníky působící v oblasti sociálních služeb a zdravotnický personál (zejména všeobecné, nebo psychiatrické zdravotní sestry).

Při návštěvách domovů se zvláštním režimem se pracovníci Kanceláře zaměřují zejména na oblast důstojnosti a autonomie vůle klientů, zajištění soukromí a schopnost personálu poskytovat péči dle přání a potřeb klienta. Důraz je kladen i na zajištění bezpečí, volnost pohybu a případná restriktivní omezení ze strany zařízení. Opomíjena není ani otázka kontaktu s vnějším světem a možnost intimního a partnerského života klientů v domově.[1] Zjištění a doporučení ze série  návštěv domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem, která proběhla v roce 2015, můžete nalézt v publikované souhrnné zprávě. K dispozici zde: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/7-2013-NZ-Zprava_z_navstev.pdf

[2] Dle rozdělení uvedeného v ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv