Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2018 > Ombudmanka zahájila sérii systematických návštěv vazebních věznic

Aktuality z detencí

Ombudmanka zahájila sérii systematických návštěv vazebních věznic

14. prosince 2018

Jedním z mnoha úkolů veřejné ochránkyně práv je i vykonávání činnosti národního preventivního mechanismu, v jehož rámci provádí systematické návštěvy míst, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě veřejnou mocí nebo v důsledku závislosti na poskytované péči. Začátkem prosince letošního roku byla zahájena série návštěv vazebních věznic, na něž se pracovníci Kanceláře veřejného ochránce práv zaměřili naposledy v roce 2009, kdy navštívili čtyři zařízení tohoto typu.

Při přípravě na tuto sérii návštěv a za účelem nabrání více poznatků a příkladů dobré praxe v této oblasti, se mimo jiné pracovníci a pracovnice Kanceláře veřejného ochránce práv před zahájením této série návštěv účastnili návštěvy rakouské vazební věznice. Tato byla zorganizovaná v rámci spolupráce s rakouským národním preventivním mechanismem; více o této návštěvě se můžete dozvědět zde.

Systematické návštěvy probíhají zásadně neohlášeně a spočívají v prohlídce zařízení, pozorování, rozhovorech s personálem i přímo osobami omezenými na svobodě, dále také ve studiu vnitřních předpisů zařízení a jiné dokumentace včetně zdravotnické. Charakter návštěv je preventivní, s cílem působit do budoucna. Ve vazebních věznicích se pracovníci a pracovnice Kanceláře veřejného ochránce práv zabývají komplexní problematikou obviněných osob ve věznici. Mezi některá zkoumaná témata patří postupy při přijímaní nového obviněného do věznice, materiální podmínky, trávení času, kázeňské řízení a tresty, zdravotní péče a způsoby zajištění bezpečnosti obviněných.

Po každé provedené návštěvě budou veškeré nasbírané poznatky zhodnoceny a následně bude vypracována zpráva, součástí které mohou být mimo zjištění také i návrhy opatření k nápravě, jejichž účelem je zlepšení stavu zařízení. Zpráva samotná rovněž slouží jako impuls k zahájení dialogu se zařízením. Po jeho ukončení bude na webových stránkách ombudsmanky i na eso.ochrance.cz zveřejněna nejen zpráva, ale i veškerá komunikace se zařízením.

Zjištění z většího množství systematických návštěv vazebních věznic ombudsmanka následně využije pro sestavení souhrnné zprávy, která bude následně zveřejněna. Důležitost souhrnných zpráv spočívá nejen v představení současného stavu v dané oblasti v České republice, poukázání na opakující se nedostatky v zařízeních, ale i nabídnutí řešení, jakými je možné se těchto nedostatků vyvarovat. I funkcí souhrnných zpráv je prevence špatného zacházení, protože je zasílána i do zařízení, které nemohly být v dané sérii návštěv navštíveny.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv