Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2016 > Zbraně na principu elektrického šoku – další část standardů CPT přeložená do češtiny

Aktuality z detencí

Zbraně na principu elektrického šoku – další část standardů CPT přeložená do češtiny

17. října 2016

Standardy Evropského výboru pro předcházení mučení a nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) tvoří tematické výňatky z každoročních všeobecných zpráv. Roku 2010 vyšel standard týkající se používání zbraní na principu elektrického šoku – anglicky electrical discharge weapons.

Standard je relativně krátký. Nalezneme v něm vymezení, o jaké zbraně se jedná a jaké jsou v rámci nich rozdíly. Zvláště cenné je zopakování obecných zásad:

69. Výbor CPT zastává názor, že používání zbraní na principu elektrického šoku by se mělo řídit zásadou nezbytnosti, subsidiarity, přiměřenosti, včasného varování (tam, kde je to možné) a nutné opatrnosti. Tyto zásady mimo jiné znamenají, že úřední osoby, které jsou těmito zbraněmi vybaveny, musí k jejich používání absolvovat odpovídající výcvik. Pravidla pro používání zbraní na principu elektrického šoku schopných vystřelovat projektily by měla přímo vycházet z pravidel platných pro používání střelných zbraní.

V části o uplatňování těchto zásad v konkrétních situacích, tedy například vymezení, kde by se v zásadě tyto zbraně používat neměly (personálem věznic a jiných míst, kde jsou lidé omezeni na svobodě). Standard dále formuluje nároky na školení osob, které se zbraněmi pracují, a upozorňuje na nejasná zdravotní rizika:

79. Možné účinky zbraní na principu elektrického šoku na fyzické a duševní zdraví osob, proti nimž jsou použity, jsou předmětem rozsáhlých sporů. Debaty zčásti podnítily případy úmrtí krátce po zasažení těmito zbraněmi. Ačkoli výzkum v této oblasti zatím nepřinesl jednoznačné výsledky, nelze pochybovat o tom, že použití zbraní na principu elektrického šoku představuje konkrétní zdravotní rizika, jako je například možnost zranění při pádu po zasažení projektilem, nebo popáleniny při déletrvajícím působení takové zbraně v režimu „kontakt“. Vzhledem k tomu, že neproběhl důkladný výzkum možných účinků zbraní na principu elektrického šoku na obzvláště zranitelné osoby (např. starší osoby, těhotné ženy, malé děti, osoby trpící srdeční poruchou), je podle názoru výboru CPT nutné se použití těchto zbraní proti těmto osobám v každém případě vyhnout. Použití zbraní na principu elektrického šoku proti osobám ve stavu deliria nebo pod vlivem omamných látek je dalším citlivým tématem; osoby, které se nacházejí v takovém duševním stavu, nemusí pochopit význam předběžného varování, že se proti nim použije zbraň, a mohli by se za těchto okolností naopak ještě více rozrušit. Úmrtí při zatýkání se připisují právě zdravotnímu stavu zatýkaných osob, zvláště pokud se použijí zbraně na principu elektrického šoku. Proto je nutná zvýšená opatrnost a použití zbraní na tomto principu je nutné se vyhýbat nejen v podobných případech, ale i obecně v každé situaci, kdy mohou zvýšit riziko úmrtí nebo zranění.

Překlad standardu do češtiny zajistil Úřad vlády ČR v rámci snahy postupně českou verzi standardů CPT zkompletovat.

  • Překlad standardu Zbraně na principu elektrického šoku je dostupný v rámci české verze standardů CPT zde.
  • Aktuální znění Standardů CPT, tedy v angličtině a francouzštině, je dostupné zde.

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv