Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2016 > Završení série návštěv zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Aktuality z detencí

Završení série návštěv zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

8. prosince 2016

V roce 2016 jsem provedli návštěvy devíti zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. V prvním pololetí byla postupně navštívena zařízení Nová Ves u Chotěboře, Dětský domov Trnová, Klokánek Láskova v Praze a Klokánek Kollárova Kroměříž. V druhé polovině roku proběhly návštěvy v Klokánku Chomutov a v Dětském centru Veská.  V listopadu proběhly poslední návštěvy, a to ve Středisku sociální prevence Olomouc, Dětském centru Znojmo a Dětském domově a Školní jídelně Most. Jednalo se o všechny typy zařízení, která u nás pro děti vyžadující okamžitou pomoc fakticky existují, tj. o zařízení samostatná, zařízení při dětském domově jakožto školském zařízení a zařízení při dětském domově pro děti do tří let věku jakožto zdravotnickém zařízení.

Cílem systematických návštěv je zjišťovat, zda zařízení poskytují ochranu a pomoc dětem umístěným do zařízení na základě rozhodnutí soudu, na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, na základě žádosti zákonného zástupce dítěte nebo na základě žádosti dítěte v souladu s právními předpisy. Zaměřením návštěv zejména na to, zda zařízení respektují základní práva a svobody dětí, se snažíme posílit jejich ochranu před všemi formami špatného zacházení. To může mít podobu nerespektování lidské důstojnosti, práva na soukromí, práva na rodinný život, posilování závislosti na poskytované péči, nerespektování sociální autonomie a práva na spoluúčast při rozhodování o vlastním životě.

Předmětem pozornosti bylo také to, zda jsou zařízení aktivní a poskytují poradenství nejen dětem, ale i jejich rodičům. Nedílnou součástí pomoci musí být sociální práce s dětmi a jejich rodinami. Rodinám umístěných dětí by zařízení měla v případě potřeby pomoci např. se zajištěním sociálních dávek či nácvikem rodičovských dovedností. Dětem musí zařízení poskytovat odbornou péči prostřednictvím psychologů a zajistit jim potřebné terapie. 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv