Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2016 > Výbor pro zabránění mučení Rady Evropy vyzývá členské státy k revizi zacházení s doživotně odsouzenými

Aktuality z detencí

Výbor pro zabránění mučení Rady Evropy vyzývá členské státy k revizi zacházení s doživotně odsouzenými

6. května 2016

Evropský výbor pro zabránění mučení (CPT) zveřejnil v dubnu 25. obecnou zprávu. Její tematickou část věnoval problematice zacházení s doživotně odsouzenými. Výbor vyzývá členské státy Rady Evropy, aby revidovaly způsob zacházení s těmito vězni s ohledem na individuální zhodnocení rizika a počítaly s tím, že by se jednou mohli také reintegrovat do společnosti.

„Je nelidské uvěznit člověka na celý život bez žádné vyhlídky na propouštění,“ prohlásil prezident CPT, Mykola Gnatovskyy. „To neznamená, že každý vězeň bude nezbytně jednou propuštěn. Ale programy a individuální posouzení jsou základem pro rozhodnutí, případ od případu, zda se osoba může vrátit do života ve společnosti a kdy.“

„Ze zkušeností je rovněž známo, že doživotně odsouzení nejsou nutně nebezpečnější než jiní vězni. Režim omezení svobody doživotně odsouzených by v principu neměl automaticky vycházet z typu uloženého trestu, ale měla by ho rozhodnout vězeňská služba a vždy by se měl zakládat na individuálním hodnocení situace vězně,“ dodal.

Třebaže ve většině zemí, kde se trest na doživotí ukládá, se vyžaduje uplynutí nějaké minimální nepodkročitelné doby (mezi 20 a 30 lety), než může odsouzený žádat o podmíněného propuštění, v některých jiných zemích – jako v Bulharsku, Litvě, Maltě a Nizozemí a u některých zločinů pak v Maďarsku, na Slovensku a v Turecku – systém podmíněného propuštění doživotně odsouzených neexistuje. Takže někteří vězni nikdy nebudou moci být propuštění (leda z humanitárních důvodů nebo skrze milost).

Tam, kde Výbor shledal zvlášť tvrdé podmínky omezení svobody doživotně odsouzených, doporučoval státům zlepšit režim uvěznění. Rovněž státům připomenul, že je nepřípustné plošné poutání a podrobování osobním prohlídkám, či používání psů ve vnitřních vězeňských zónách.

Režim detence by měl doživotně odsouzeným dovolovat udržování vztahů s vnějším světem, umožnit jim požádat o podmíněné propuštění a umožnit, aby až nastane, bylo bezpečné. Za tímto účelem by daní odsouzení měli znát přesné datum prvního přezkumu trvání trestu a mít stanoven individuální program výkonu trestu, a to od počátku trestu s pravidelným přehodnocováním.

V průběhu let provádění návštěv členských států Výbor shledal, že podmínky výkonu trestu doživotně odsouzených se významně liší zem od země, dokonce často zařízení od zařízení. V řadě zemí jsou doživotně odsouzení obvykle vězněni s ostatními odsouzenými a těší se stejným právům, co se týká zaměstnání, vzdělávání a volnočasových aktivit, a kontaktu s vnějším světem.

Nicméně v určitých zemích, jako v Arménii, Ázerbájdžánu, Bulharsku, Gruzii, Litvě, Moldavsku, Rumunsku, Ruské federaci, v Turecku a na Ukrajině, jsou doživotně odsouzení zpravidla drženi zvlášť od ostatních.

Mnoha těchto zemích Výbor rovněž konstatoval, že odsouzení jsou podrobeni drakonickým bezpečnostním opatřením a že jsou omezeni v kontaktu s vnějším světem, především co se týká návštěv. Doživotně odsouzení jsou systematicky poutáni a/nebo podrobováni osobním prohlídkám, když opouštějí celu. V některých zařízeních jsou rovněž při pohybu mimo celu systematicky doprovázeni dvěma dozorci a psem. Vězni jsou někdy v cele zamčeni 23 hodin z 24 a nemají povoleno stýkat se s vězni z jiných cel ani se účastnit motivačních aktivit.

V posledních letech některé státy podmínky detence doživotně odsouzených zlepšily. Především co se týká nabídky motivačních aktivit a více kontaktu s jinými vězni. Nicméně Výbor se domnívá, že zbývá ještě mnoho vykonat, aby mohla být situace hodnocena jako uspokojivá.

V roce 2014 bylo ve státech Rady Evropy zhruba 27 000 doživotně odsouzených vězňů (podle SPACE, výroční vězeňské statistiky Rady Evropy).

Pro výroční zprávu CPT za rok 2015 vizte http://www.cpt.coe.int/en/annual/CPT-Report-2015.pdf 

Pro rok 2017 oznámil Výbor provedení pravidelné (periodické) návštěvy v 10 zemích: Belgii, Bulharsku, Kypru, Chorvatsku, Estonsku, Černé Hoře, Polsku, Slovinsku, Turecku a Ukrajině. 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv