Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2016 > Sledování nuceného navracení cizinců

Aktuality z detencí

Sledování nuceného navracení cizinců

15. března 2016

Zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv absolvovali školení osob vykonávajících dohled nad nuceným navracením cizinců.

Ve dnech 22. – 26. února 2016 se v prostorách Agentury EU pro základní práva (dále jen „FRA“) ve Vídni uskutečnil seminář pro osoby vykonávající dohled nad realizací nedobrovolného vyhoštění cizinců (Forced Return Monitoring).

Veřejná ochránkyně práv v souladu s ustanovením § 1 odst. 6 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, provádí sledování zajištění cizinců a výkonu správního vyhoštění, předání nebo průvozu zajištěných cizinců a trestu vyhoštění cizinců, kteří byli vzati do vyhošťovací vazby nebo kteří vykonávají trest odnětí svobody.[1]

Školení organizovala FRA ve spolupráci s agenturou Frontex, Evropským výborem pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) a Mezinárodním centrem pro rozvoj migrační politiky (ICMPD).

Cílem této vzdělávací akce bylo:

  • zvýšit povědomí monitorujících osob o aplikovatelných lidskoprávních standardech;
  • zvýšit pozorovací schopnosti monitorujících osob; a
  • zprostředkovat dobrou praxi při psaní zpráv ze sledování vyhoštění.

Semináře se zúčastnilo celkem 22 školených a 6 školitelů.  

Školení kombinovalo teoretickou i praktickou část, kdy součástí byla exkurze výcvikových prostor Rakouské spolkové policie (Speciální zásahová jednotka Cobra/Ředitelství pro speciální jednotky, kteří jsou odpovědní za mezinárodní eskorty). Součástí praktické části bylo předvedení používaných omezovacích prostředků, simulace jednotlivých fází návratové operace a ukázka dvou možných situací, včetně sepsání návrhu zprávy ze sledování nedobrovolného návratu. V rámci teoretické přípravy byl kladen důraz na jednotlivé fáze návratové operace, aplikovatelná základní práva, omezovací prostředky, roli a působnost monitorujícího, komunikaci během návratové operace a následné podání zprávy o operaci.

Zaměstnanci Kanceláře veřejného ochránce práv prohloubili své znalosti v oblasti sledování realizace vyhoštění cizinců, byli seznámeni s žádoucí praxí FRA a Frontex a vyměnili si své zkušenosti s ostatními zahraničními kolegy, kteří nucené navracení cizinců monitorují.

Užitečné odkazy:

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES ze dne 16. prosince 2008 o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&rid=1 );

Rozhodnutí Rady ze dne 29. dubna 2004 o organizaci společných letů za účelem navrácení státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje individuální rozhodnutí o vyhoštění, z území dvou nebo více členských států (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0573&rid=4 );

20 zásad Rady Evropy nuceného návratu (http://www.coe.int/t/dg3/migration/archives/Source/MalagaRegConf/20_Guidelines_Forced_Return_en.pdf );

Kodex chování během společných návratových operacích koordinovaných agenturou Frontex (http://frontex.europa.eu/assets/Publications/General/Code_of_Conduct_for_Joint_Return_Operations.pdf ); a

Příručka k navracení osob (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/return_handbook_en.pdf ).[1] K rozšíření působnosti veřejného ochránce práv o povinnost monitorovat danou oblast došlo zákonem č. 427/2010 Sb., o změně zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a dalších souvisejících zákonů. Touto novelou byla provedena implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/115/ES o společných normách a postupech v členských státech při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí (tzv. „návratová směrnice“).

 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv