Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí

Práva dětí omezených na svobodě

23. února 2016

V rámci projektu „Children’s rights behind bars“ proběhla  dne 15. února 2016 v Bruselu konference, na které byli zástupci jednotlivých národních preventivních mechanismu a jiní odborníci věnující se ochraně práv dětí seznámeni s první evropskou praktickou metodikou pro provádění návštěv míst, kde se nacházejí děti omezené na svobodě. Cílem projektu a publikované metodiky je posílit ochranu práv dětí, které jsou omezeny na osobní svobodě. Konference měla nejen zviditelnit projekt a výslednou publikaci, ale také posílit odbornou způsobilost těch, kdo provádějící návštěvy.

Přednášející i diskutující se shodli na tom, že ti, kteří provádějí návštěvy míst, kde se nacházejí děti omezené na svobodě, si nesou v sobě jisté stigma „jednotného a přístupu“. Tj. přistupují k návštěvám míst, kde jsou umístěny děti, stejně jako k místům, kde se nacházejí dospělí. Proto je třeba změnit paradigma a osvojit si přístup, který reflektuje specifika dětí a jejich práv. Nezbytné proto je vyškolit ty, kdo provádějí návštěvy dětí, ve specifickém přístupu k dětem a jejich právům. Osvojit si znalosti a dovednosti, které umožní odborněji a důkladněji monitorovat práva dětí. Stejně důležité je seznámit se se specifickými pravidly pro jednání s dětmi a metodami, jak vést s dětmi rozhovor.

Přednášející během konference nesčetněkrát uvedli, že omezení svobody dítěte je nejzazším řešením při řešení konkrétního problému konkrétního dítěte. Ztráta sociálního kapitálu, kterou s sebou omezení svobody nese, je zásadní překážkou pro to, aby děti našly v budoucnosti smysluplné místo ve společnosti a mohly být pro ni přínosem. Bez ohledu na to, ve které evropské zemi probíhal výzkum týkající se podmínek, ve kterých děti omezené na svobodě žijí, bylo zjištěno, že tyto děti trpí nedostatkem sociální, psychologické a výchovně-vzdělávací péče. Těchto aspektů je proto si třeba při návštěvách všímat a věnovat jim maximální pozornost.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv