Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2016 > Pokračují školení dalších krajských ředitelství policie

Aktuality z detencí

Pokračují školení dalších krajských ředitelství policie

11. července 2016

Ve druhém čtvrtletí tohoto roku proběhla školení policistů z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Karlovarského kraje a Plzeňského kraje.

Obsahem školení byla základní práva v souvislosti s omezením osobní svobody a umístěním v policejní cele ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Pozornost byla věnována připoutání osoby umístěné v policejní cele k vhodnému předmětu. Připoutání je možné pouze v závažných případech násilného chování. Policisté však musí vždy respektovat zásadu přiměřenosti, nutnosti a nezbytnosti. Připoutání, které není striktně nutné v důsledku vlastního chování osoby, snižuje lidskou důstojnost a představuje tak špatné zacházení. Další část školení se týkala tzv. pojistek proti špatnému zacházení. Těmi jsou poučení o právech a povinnostech osoby umístěné v cele, právo na právní pomoc a právo vyrozumět třetí osobu o omezení na osobní svobodě. Policisté byli upozorněni, že formulář obsahující výčet práv a povinností musí vydat osobě do cely bez dalšího, a nemohou vydání formuláře podmiňovat žádostí umístěné osoby. Ta má mít možnost seznámit se kdykoliv během pobytu v cele se svými právy a povinnostmi.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv