Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2016 > Návštěvy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Aktuality z detencí

Návštěvy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

6. dubna 2016

V roce 2016 bude veřejná ochránkyně práv provádět návštěvy zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Tato zařízení poskytují ochranu a pomoc dětem, které se ocitly bez jakékoliv péče, je vážně ohrožen jejich život nebo vývoj, jde-li o děti tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané anebo jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Prvním navštíveným zařízením byl Dětský domov Nová Ves u Chotěboře. Návštěva proběhla ve dnech 30. a 31. března 2016. Předmětem šetření bylo zejména to, zda ochrana a pomoc umístěným dětem odpovídá zákonným požadavkům, tedy, zda jim je zajištěna psychologická a jiná obdobná nutná péče, jestli je dětem a jejich rodičům poskytováno poradenství, odborná péče sociálního pracovníka a psychologa, jestli zařízení s rodinami dětí spolupracují a pomáhají jim při zajišťování záležitostí týkajících se dětí a terapií, a to vše v souladu s individuálním plánem ochrany dítěte zpracovaným orgánem sociálně-právní ochrany.

Zpráva o zjištěních z návštěvy bude po ukončení navazující komunikace se zařízením, včetně jeho vyjádření, zveřejněna v souladu s ustanovením § 23 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv na internetových stránkách ochránce. Účelem je seznamovat průběžně veřejnost s  činností veřejné ochránkyně práv a zjištěními ze systematických návštěv a přispět tak k prevenci špatného zacházení a posílení práv dětí, které jsou v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc umístěny.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv