Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2016 > Evropský monitoring omezení svobody: tentokrát zvláště o psychiatrické detenci

Aktuality z detencí

Evropský monitoring omezení svobody: tentokrát zvláště o psychiatrické detenci

27. ledna 2016

Pro fanoušky práce národních preventivních mechanismů odkazujeme na vydání č. 70/71 evropského newsletteru, které zahrnuje listopad a prosinec 2015.

Newsletter zaštiťuje Rada Evropy a je ke stažení na http://www.coe.int/t/dgi/hr-natimplement/npm_newsletter_en.asp .

Tematická diskuse evropských národních preventivních mechanismů se tentokrát týká psychiatrické hospitalizace.

Francouzský a slovinský NPM podrobně představují svůj způsob práce při monitoringu psychiatrických nemocnic. Stojí za zmínku, že ve Francii je od konce roku 2015 uzákoněna povinnost vést evidenci omezovacích prostředků. Citujeme z francouzského příspěvku do diskuse:

Lastly, it should be noted that on the 17 December 2015, the National Assembly adopted a draft law on the modernisation of the health system, including a provision on isolation and restraint.

Article L. 3222-5-1 of the code of public health: “Isolation and restraint are practices of last resort. They can only be used to prevent immediate or imminent damage for the patient or others, upon decision by a psychiatrist, taken for a limited period of time. Their implementation must be strictly supervised by medical professionals specifically designated.

A register shall be kept in every health facility authorised for psychiatry and designated by the general director of the regional health agency to perform psychiatric care without consent pursuant to article L. 3222-1. For each isolation or restraint measure, the register mentions the name of the psychiatrist having decided the measure, the date an hour, its length and the names of the health professionals having supervised it. The register, which may be established digitally, must be presented, upon request, to the departmental commission of psychiatric care, the Controller general of places of deprivation od liberty or his delegates, and to the parliamentarians.

The establishment provides annually a report keeping reflecting the practices of admission in seclusion rooms and restraint, the policy defined to limit the recourse to these practices and the evaluation of their implementation. The report shall be transmitted to the users commission for opinion pursuant to article L. 1112-3 and to the Supervisory Board pursuant to article L. 6143-1.”

V České republice je vedení evidence použití omezovacích prostředků pouze doporučeno metodickým opatřením Ministerstva zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že toto doporučení není akceptováno všemi poskytovateli zdravotních služeb, veřejný ochránce práv doporučuje zanést povinnost vést evidenci do zákona. Cílem je umožnění dlouhodobého hodnocení a snižování potřeby použití omezovacích prostředků a také zefektivnění vnější kontroly. Evropský výbor pro zabránění mučení (CPT) vedení evidence rovněž doporučuje, viz Standardy CPT ve verzi 2015 (standard 52 na str. 63).

Podvýbor pro zabránění mučení OSN (SPT) zveřejnil informaci o svém přístupu, co se týká práv lidí institucionalizovaných nebo léčených bez informovaného souhlasu. Lze jej nalézt na internetu pod názvem „Rights of persons institutionalised and medically treated without informed consent“.

Dále v newsletteru najdete bližší informaci o sledování nucených návratů a vyhošťování ve Francii a novinky z činnosti orgánů Rady Evropy a Spojených národů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv