Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2016 > Etika v péči o osoby trpící syndromem demence

Aktuality z detencí

Etika v péči o osoby trpící syndromem demence

25. července 2016

V uplynulých dnech proběhl pod záštitou Centra pro biomedicínu, etiku a právo Katolické univerzity v Lovani intenzivní třídenní workshop na téma:  „Etika v péči o osoby trpící demencí“, kterého se zúčastnila také právnička Oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody.

Ve světle požadavku na naplnění důstojnosti poskytované péče byla v rámci jednotlivých pracovních bloků představena a následně diskutována nejrůznější témata. Prostor byl věnován nejen teoretickým základům etiky, jakožto filozofické disciplíně zkoumající principy a hodnoty usměrňující jednání a chování člověka, ale především také praktickým otázkám.  V rámci semináře tak bylo např. otevřeno téma používání opatření omezující pohyb klienta, zejména pak opatření fyzických. Přednášející Chris Gastmans upozornil na skutečnost, že mezi hojností užívání omezovacích prostředků a odbornými kompetencemi personálu existuje přímá souvislost. Z toho důvodu je třeba, aby byl personál dostatečně odborně erudovaný v oblasti používání omezovacích prostředků a současně zařízení vytvářela také prostor pro diskusi o podmínkách a důsledcích užití těchto prostředků péče.

Nástroje, které lze při rozhodování při zajišťování péče o člověka trpícího syndromem demence využít, tak aby péče odpovídala jeho individuálním potřebám, přáním, schopnostem a současně byla v souladu s představami pečujícího personálu, rodiny a dalších, představil Linus Valnaere. Vždy je třeba jednoznačně pojmenovat fakta, emoce, hodnoty všech zúčastněných (klienta, pečujícího personálu, rodiny) a jejich analýzou dojít k vyváženému nastavení péče. V rámci hraní rolí pak měli účastníci semináře možnost ověřit si, jak obtížné může pro klienta být prosazování vlastních přání.

Nastolena byla rovněž otázka eutanázie a toho zda je ukončení života na přání pacienta etické či nikoliv a jaké rizika s sebou přináší.

Opomenuta nezůstala ani problematika sexuálního chování seniorů trpící syndromem demence, kdy u těchto lidí dochází ke ztrátě citu pro kontrolu svého vlastního chování a jednání, přesto by neměli být v této oblasti pečujícími limitováni. Naopak personál by měl být proškolen a měl by se sexualitou klientů pracovat a to zejména proto, že potlačená potřeba může vést k dalším negativním projevům v chování klienta.

Závěrečná část semináře byla věnována problematice využívání robotů při poskytování péče klientům na ní závislým.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv