Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2015 > Systém k přemísťování odsouzených

Aktuality z detencí

Systém k přemísťování odsouzených

20. listopadu 2015

Veřejná ochránkyně práv a její předchůdci dlouhodobě doporučovali vytvořit spravedlivý a racionální systém pro vyřizování žádostí odsouzených o přemístění do jiné věznice. Nyní došlo k pokroku.

Vzhledem k rozmístění věznic v České republice a také vzhledem ke komplexnosti kritérií, která Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky uplatňuje při umísťování odsouzených do konkrétních věznic, je velmi časté, že odsouzení vykonávají trest odnětí svobody velmi daleko od své rodiny. Žádají pak o přemístění a to je velmi často zamítnuto z kapacitních důvodů na straně cílové věznice. Žádosti se posuzovaly vždy pouze jednou, a pokud v daný den byla cílová věznice naplněna, žádost spadla jako vyřízená pod stůl a další bylo možné projednat až za 3 měsíce.

Se stížnostmi na nepřemístění se odsouzení na ochránkyni obrací nejčastěji. Popisují, jak vzdálenost a obtížné dopravní spojení ztěžuje udržování vztahů například s dětmi a nemocnými rodiči, kteří nezvládají daleké cestování na návštěvy, nebo na ně nemají peníze. Vězni ani jejich rodiny nechápali, proč nemůže být žádost zařazena do pořadníku a „počkat“, až se ve věznici uvolní místo.

V návaznosti na doporučení ochránkyně zavedla Vězeňská služba ČR nový systém na přemísťování odsouzených (dle nařízení generálního ředitele Vězeňské služby ČR č. 42/2015, kterým se stanoví některé podrobnosti pro umísťování a přemísťování odsouzených ve Vězeňské službě České republiky a které je účinné od 15. 10. 2015).

Podle této nové vnitřní úpravy, pokud bude odsouzenému zamítnuta žádost o přemístění do jiné věznice z kapacitních důvodů, bude automaticky zařazen do pořadníku žádostí o přemístění a v případě uvolnění kapacity v cílové věznici bude znovu osloven a v případě jeho trvajícího zájmu bude přemístění realizováno.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv