Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2015 > Návštěva právníků oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody v ženských věznicích ve Světlé nad Sázavou a v Chemnitz

Aktuality z detencí

Návštěva právníků oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody v ženských věznicích ve Světlé nad Sázavou a v Chemnitz

16. listopadu 2015

Právníci oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody se společně se zaměstnanci ženské věznice JVA Chemnitz, zástupkyní Generálního konzulátu Dresden paní Evou Reinöhlovou a pracovníkem Evropské poradny pro oběti trestných činů a osoby ve výkonu trestu (EBS Dresden) Martinem Loukotou zúčastnili jednodenní exkurze v ženské věznici ve Světlé nad Sázavou.

Ředitelka věznice Gabriela Slováková popsala chod zařízení a v průběhu prohlídky představila jednotlivá specializovaná oddělení včetně oddělení pro matky s dětmi a oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné odsouzené, vnitřní pracoviště, vzdělávací středisko a vězeňskou kapli. V následné diskusi byl prostor věnován aktuálním problémům stran podmínek vězněných žen, zejména pak otázce řešení dluhové problematiky odsouzených jakožto jedné z příčin recidivy, dále spolupráci s rodinou a rodinné terapii, systémovým nedostatkům v přístupu k osobám propuštěným z výkonu trestu. Česká věznice poté krátce představila speciální terapeutický program určený ženám páchající trestnou činnost na novorozencích, který je ojedinělým v celé Evropě.

Díky tomu, že pracovníci Kanceláře navštívili v létě také saskou ženskou věznici v Chemnitz, měli možnost porovnat výkon trestu odnětí žen v českých a německých podmínkách. Jedním ze zásadních rozdílů, které pozorovali, byl např. počet společně ubytovaných osob a materiální vybavení ložnic. V saské věznici jsou ženy ubytovány zpravidla samostatně, případně po dvou. V českých podmínkách je počet osob v jedné ložnici až několikrát vyšší (ve věznici ve Světlé nad Sázavou je standardně na pokoji ubytováno 7 žen, vyjma žen s dětmi). Exkurze německé věznice byla zprostředkována zmíněnou Evropskou poradnou pro oběti trestných činů, jejíž hlavním cílem je resocializace českých a polských občanů, kteří spáchali trestný čin v Sasku, a naopak saských občanů páchající trestnou činnost v Čechách, dále pak také pomoc obětem trestných činů v sousední zemi.

Účastníci setkání před věznicí ve Světlé nad Sázavou

Věznice v Chemnitz

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv