Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2015 > Inspirace pro zaměření studentských prací: témata prevence špatného zacházení

Aktuality z detencí

Inspirace pro zaměření studentských prací: témata prevence špatného zacházení

13. listopadu 2015

Deset let práce veřejného ochránce práv jako národního preventivního mechanismu, tedy 10 let práce na poli prevence špatného zacházení přináší poznatky o úspěších České republiky, ale také o přetrvávajících výzvách a problémech k řešení.

Nad čím by se mohli zamýšlet studenti práva ve svých pracích? Ochránkyně nabízí tato témata:

  • Dostupnost paliativní péče jako lidské právo?
  • Lékařská mlčenlivost jako překážka odhalování špatného zacházení (reflexe Zprávy CPT z návštěvy České republiky v roce 2014)
  • Je chirurgická kastrace terapeutický nebo mrzačící zákrok?
  • Kriminalizace migrace – aspekt zacházení s cizinci
  • Srovnání národního preventivního mechanismu dle Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v České republice a ve státech Latinské Ameriky
  • Srovnání role a nástrojů veřejného ochránce práv a státního zástupce při dozoru nad výkonem trestu odnětí svobody
  • Aplikace soft-law v oblasti detence v České republice
  • Lze zbavit osobní svobody dítě? (se zvláštním zřetelem na situaci dětí cizinců)
 
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv