Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí

Aktuality z detencí 2015

27. srpna 2015

Zpráva CPT z návštěvy České republiky

Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (CPT) vydal v březnu 2015 zprávu z návštěvy České republiky, která proběhla ve dnech 1. – 10. dubna 2014

13. srpna 2015

Necelá polovina domovů sociálních služeb v Anglii nesplňuje požadované standardy

Anglie – Komise kontroly kvality provedla téměř čtyři tisíce místních šetření. Odhalila přitom, že 44 % zařízení nesplňuje požadované standardy péče.

6. srpna 2015

Veřejná konzultace k návrhu Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

Výbor pro bioetiku (DH-BIO) Rady Evropy v současné době připravuje Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně (Oviedská úmluva, vyhlášena pod č. 96/2001 Sb. m. s.), který se bude věnovat problematice ochrany...

5. srpna 2015

Komise OSN přijala revizi pravidel pro zacházení s vězni

Komise OSN pro prevenci kriminality a trestní justici (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice; CCPCJ) přijala během svého 24. plenárního zasedání, které se konalo ve dnech 18. – 22. května ve Vídni, zásadní revizi...

4. srpna 2015

Nízké standardy v oblasti výživy a důstojnosti v nemocnicích

Londýn – Hloubková analýza London School of Economics (LSE) odhalila špatné standardy v oblasti výživy a důstojnosti pro pacienty – seniory v anglických nemocnicích, které vedou k zásadnímu ovlivnění kvality jejich života.

30. července 2015

Irsko: Rozšíření pravomocí ombudsmana ve vztahu k soukromým zařízením pobytových sociálních služeb

Irsko, 26. června 2015 – Irský ombudsman bude s účinností od 24. srpna 2015 oprávněn přijímat a šetřit stížnosti veřejnosti týkající se poskytovaných služeb nejenom ve veřejných zařízeních pobytových sociálních služeb (nursing...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv