Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2014 > Nízké venkovní teploty mohou být kritériem pro indikaci záchytné služby

Aktuality z detencí

Nízké venkovní teploty mohou být kritériem pro indikaci záchytné služby

15. prosince 2014

Při zkoumání, zda byly naplněny zákonné podmínky pro umístění osoby na stanici, je nutné zvažovat všechny okolnosti přijetí, včetně rizika plynoucího z nízkých venkovních teplot.

V srpnu 2014 ochránkyně zveřejnila souhrnnou zprávu ze systematických návštěv protialkoholních záchytných stanic. V souhrnné zprávě ochránkyně záchytným stanicím doporučila zajistit, aby lékař v rámci přijímací procedury zkoumal všechny zákonné podmínky pro umístění intoxikovaného jedince na stanici, včetně skutečnosti, zda dotyčný svým chováním bezprostředně ohrožuje sebe nebo jiné osoby, veřejný pořádek či majetek.

Na podzim roku 2014 se na ochránkyni obrátil významný poskytovatel sociálních služeb lidem bez domova. Upozornil na případy, kdy městská policie odmítla dopravit opilého člověka ležícího na ulici na záchytnou stanici (rozhodla tedy o neindikaci záchytné služby), a to navzdory tomu, že intoxikovanému fakticky hrozilo poškození zdraví, či dokonce úmrtí, vzhledem k nízkým venkovním teplotám. Poskytovatel vyslovil rovněž obavu z následků, pokud záchytné stanice odmítnou intoxikované přijmout právě v těchto případech. Současně ochránkyni objasnil, že zařízení sociálních služeb není schopno poskytnout adekvátní zdravotní péči intoxikovaným osobám splňujícím zákonné podmínky pro přijetí na stanici.

Ochránkyně zdůrazňuje, že žádný ze závěrů v souhrnné zprávě nebrání tomu, aby byly na záchytné stanici umístěny osoby bez domova, budou-li naplněny zákonné podmínky pro jejich přijetí. Při zkoumání, zda byly naplněny zákonné podmínky pro umístění osoby na stanici, je nutné zvažovat všechny okolnosti přijetí, včetně rizika plynoucího z nízkých venkovních teplot. Je-li u intoxikované osoby dopravené na stanici oprávněná obava, že pobytem mimo stanici bude ohroženo její zdraví či život z důvodu nízkých venkovních teplot, jde zcela jistě o naplnění zákonné podmínky „bezprostředního ohrožení“ intoxikované osoby ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodlivými látkami a o změně souvisejících zákonů. Umístění osoby na stanici je proto v tomto případě zcela na místě.

O svém postoji vyrozuměla ochránkyně všechny záchytné stanice dopisem, jehož zveřejnění naleznete zde.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv