Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2014 > Aktualita: Kulatý stůl s inspektory sociálních služeb

Aktuality z detencí

Aktualita: Kulatý stůl s inspektory sociálních služeb

15. prosince 2014

Dne 23. října 2014 proběhlo v Praze setkání zaměstnanců oddělení dohledu s vybranými inspektory sociálních služeb a zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí.

Cílem byla diskuse nad možnostmi inspekce stíhat zásahy do základních práv a svobod klientů pobytových zařízení sociálních služeb a výměna vzájemných zkušeností mezi zaměstnanci oddělení dohledu Kanceláře veřejného ochránce práv a inspektory.

Zaměstnanci Kanceláře seznámili inspektory se způsobem provádění návštěv pobytových zařízení sociálních služeb (délka, složení týmu, témata šetření, způsob zjišťování konkrétních pochybení atp.) a s nejzávažnějšími zjištěními, které se týkaly zásahů do základních práv klientů. Následovala diskuse nad možnými způsoby řešení uváděných příkladů zásahů, jak ze strany inspekce sociálních služeb, tak případně jinými státními orgány.

Zvláštní pozornost byla věnována opatřením omezujícím pohyb osob v sociálních službách. Zaměstnanci Kanceláře upozornili na několik případu nezákonného užívání tišících léků jako opatření omezujících pohyb a na špatnou praxi některých praktických lékařů, kteří běžně předepisují tišící léky pro případ „neklidu“, či „dle potřeby“. Takové předpisy jsou příliš neurčité, není zjevné, pro jaké situace je lékař předepisuje. Snadno pak dochází ke zneužívání těchto léků k nadměrnému tlumení klientů.

Inspektoři upozorňovali na to, že je pro ně v praxi obtížné kontrolovat, jak zařízení nakládá s opatřeními omezujícími pohyb osob, resp. zda dodržuje zákonné podmínky jejich užití. Nemají přístup do zdravotnické dokumentace, leda by obdrželi souhlas od klienta, což je např. u osob s demencí značný problém.

Setkání bylo informačně velmi přínosné a přineslo řadu zajímavých podnětů pro další práci ochránce do budoucna.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv