Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí

Aktuality z detencí 2014

7. října 2014

Školení o zacházení v policejních celách

Dne 2. října 2014 proběhlo v kanceláři veřejné ochránkyně práv školení 60 policistů z Jihomoravského kraje. Tématem bylo zacházení s osobami umístěnými v policejních celách.

6. října 2014

Média píší o neuspokojivých podmínkách na záchytných stanicích

Na tiskové konferenci dne 9. 9. 2014 seznámila ochránkyně veřejnost se závěry své Souhrnné zprávy ze systematických návštěv protialkoholních záchytných stanic. Média informovala o poznatcích ochránkyně následujícím způsobem.

3. října 2014

Zaměstnanci Kanceláře představili zjištění ochránkyně z návštěv zařízení pro seniory odborné veřejnosti v Praze a Bratislavě

Zaměstnanci oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody seznámili odbornou veřejnost s poznatky a doporučeními ochránkyně z návštěv pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby trpící syndromem demence.

22. září 2014

Důkazní standard na prokázání jednání v duševní poruše za účelem zneplatnění takového jednání je nadměrně vysoký (Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 173/13)

V nálezu Ústavního soudu ze dne 20. 8. 2014, sp. zn. I. ÚS 173/13, dostupné na http://nalus.usoud.cz/, se Ústavní soud zabýval tím, zda nebylo zasaženo do práva na ochranu majetku (čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a...

12. září 2014

Dohoda o spolupráci mezi veřejnou ochránkyní práv a státním zastupitelstvím

V měsíci srpnu 2014 uzavřeli veřejná ochránkyně práv Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., a nejvyšší státní zástupce JUDr. Pavel Zeman dohodu o součinnosti, kterou se ustavil způsob spolupráce a pomoci mezi ochránkyní, Nejvyšším státním...

8. září 2014

Média píší o špatném zacházení a možných podvodech v Domově Petruška

Média informovala o špatném zacházení a možném podvodném jednání s klienty neregistrovaného domova pro seniory Domov Petruška v Šestajovicích u Prahy, a to na základě tiskové zprávy Policie České republiky a zprávy z návštěvy...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv