Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí

Aktuality z detencí 2014

4. prosince 2014

Vyšel sborník Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí

V únoru letošního roku Kancelář veřejné ochránkyně práv pořádala mezinárodní konferenci nazvanou Ochrana práv seniorů v instituci s důrazem na osoby s demencí. Sborník příspěvků, které v rámci této konference...

1. prosince 2014

Ochránkyně se setkala s francouzskou Generální inspektorkou míst, kde se nachází osoby omezené na svobodě

Ochránkyně se sešla s Adeline Hazan, nejvyšší představitelkou francouzského národního preventivních mechanismu. Jednaly spolu u příležitosti setkání zástupců českého, francouzského, gruzínského, maďarského, polského a slovinského...

1. prosince 2014

Druhé pracovní setkání národních preventivních mechanismů

Ve dnech 27. až 28. listopadu 2014 se uskutečnilo setkání zástupců českého, francouzského, gruzínského, maďarského, polského a slovinského národního preventivního mechanismu (NPM) a pracovníků kanceláře slovenské ombudsmanky....

14. listopadu 2014

Ochránkyně převzala záštitu nad projektem Moje smrt

Hospicové občanské sdružení Cesta domů spustilo osvětovou kampaň Moje smrt. Ochránkyně nad ní, mimo jiné i vzhledem ke svému zájmu o témata jako je péče o osoby s demencí nebo paliativní péče, převzala záštitu.

14. listopadu 2014

Úmluva o právech dítěte: nejúspěšnější mezinárodní lidskoprávní úmluva

Prostory Emauzského opatství v Praze hostily 4. listopadu 2014 reprezentativní akci k 25. výročí přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte. Mezinárodní konferenci zasvěcenou právům dětí při této příležitosti uspořádalo...

13. listopadu 2014

Zlepšování podmínek v detenci – role Evropské úmluvy, Soudu a národních soudů

Zaměstnanec oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody se ve dnech 6. – 7. 11. 2014 zúčastnil semináře pořádaného ERA (Europäische Rechtsakademie Trier) ve Štrasburku věnovaného roli Evropské úmluvy, Soudu...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv