Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí

Zprávy o návštěvách CPT

14. listopadu 2013

Během léta 2013 vydal Výbor Rady Evropy pro prevenci mučení (CPT) zprávy z návštěv několika detenčních zařízení v Lotyšsku, Gruzii a ve Slovinsku.

Zpráva CPT o návštěvě Lotyšska

Delegace CPT obdržela od zadržených několik stížností na násilí v policejních celách, některá z těchto podezření byla potvrzena přímo během návštěvy. CPT proto dospěla k závěru, že osoby umístěné v policejních celách nadále čelí riziku špatného zacházení a vyzvala lotyšské úřady, aby těmto otázkám věnovaly pozornost. Co se týká podmínek v policejních celách, některé navštívené byly v takovém stavu, že opět vyvolávaly podezření na špatné zacházení.

Lotyšské úřady reagovaly nabídkou vzdělávacích programů policistům se zaměřením na témata špatného a nelidského zacházení, výslechové techniky a užívání donucovacích prostředků. V několika policejních celách byla přijata opatření ke zlepšení materiálních podmínek.

Ve věznicích se CPT setkala zejména s namítaným násilím mezi vězněnými osobami. Podle CPT k tomu přispívá architektura budov (vysokokapacitní ložnice, stísněnost), omezené možnosti volnočasových aktivit a nedostatek personálu. Řadě vězněných osob byla odepřena řádná zdravotní péče. Pozitivně CPT hodnotí kroky ke zlepšení podmínek výkonu trestu odsouzených na doživotí. Na druhou stranu opakuje svou kritiku směrem k nedůvodnému systematickému poutání doživotních vězňů, kdykoliv jsou eskortováni v rámci věznice.

Zpráva se zčásti věnuje taktéž zacházení a podmínkám v psychiatrické klinice a domově pro seniory.

The CPT’s visit report and the responses of the Latvian authorities are available on the Committee's website: http://www.cpt.coe.int/documents/lva/2013-20-inf.eng.htm 

Zpráva CPT o návštěvě Gruzie

Návštěva Gruzie reagovala mimo jiné na video zveřejněné 18. 9. 2012, které obsahovalo scény, z nichž bylo patrno závažné špatné zacházení s vězněnými osobami ze strany personálu. Během návštěvy byly prodiskutovány možnosti zákonných a jiných kroků ke zlepšení místního vězeňského systému. CPT uvítalo širokou amnestii (počátkem roku 2013 bylo propuštěno více než 7500 vězněných osob), nicméně zdůraznilo, že problém přeplněnosti věznic nelze řešit v dlouhodobém horizontu takovým mimořádným opatřením, jakým je amnestie.

Zvláštní pozornost byla věnována systému zdravotní péče ve věznicích. Doporučení CPT směřovalo k zachovávání důvěrnosti zdravotnické dokumentace vězněných osob, zdůraznění, že vyšetření budou prováděna mimo doslech a pokud možno i mimo dohled nezdravotnického personálu, důslednosti evidování zranění vězněných lékaři a jejich následnému prošetření. Jako problematickou vidí CPT i faktickou závislost zdravotnického personálu na věznicích, je proto potřeba právně i administrativně oddělit zdravotníky od ředitelů věznic.

The CPT’s report and the response of the Georgian authorities are available on the Committee’s website http://www.cpt.coe.int/documents/geo/2013-18-inf-eng.htm 

Zpráva CPT o návštěvě Slovinska

Delegace CPT navštívila policejní cely, věznice a psychiatrické oddělení fakultní nemocnice. Návštěva policejních cel ve čtyřech městech neodhalila žádné výrazné pochybení v přístupu policistů ani v materiálních podmínkách.

Co se týká vězeňského systému, CPT ocenila úsilí o zvýšení kapacity věznic (několik nových oddělení), materiální podmínky byly obecně uspokojivé. Pozornost byla věnována možnostem volnočasových aktivit dostupných vězněným osobám. V tomto ohledu CPT upozornila na situaci obviněných a odsouzených zařazených na oddělení se zvýšeným bezpečnostním režimem (obdoba českého oddělení se zvýšeným stavebně technickým zabezpečením), neboť tito vězňové trávili většinu času na celách s minimální možností zabavení se nějakou činností. V reakci na doporučení byl zmírněn režim vazebně stíhaných tak, aby mohli trávit čtyři hodiny denně mimo celu (avšak pouze o víkendu).

Ohledně psychiatrických klientů CPT uvítala přijetí nového zákona o zdravotních službách, který mimo jiné posiluje právní ochranu klientů těchto zařízení. Znepokojení vyslovené CPT se týkalo zjištění, že omezovací prostředky nejsou vždy používány až jako poslední možný prostředek.

The CPT's report and the Slovenian authorities’ response are available on the Committee's website: http://www.cpt.coe.int/documents/svn/2013-16-inf-eng.htm 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv