Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2013 > Referát k Národnímu akčnímu plánu podporujícímu pozitivní stárnutí

Aktuality z detencí

Referát k Národnímu akčnímu plánu podporujícímu pozitivní stárnutí

5. prosince 2013

Dne 21. listopadu 2013 proběhl na Ministerstvu práce a sociálních věcí seminář k Národnímu akčnímu plánu podporujícímu pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Pracovník Oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody Kanceláře veřejného ochránce práv prezentoval zjištění ze systematických návštěv seniorských zařízení, zejména pak ze zařízení, která poskytují službu osobám s demencí.

Poukázal na to, že od sociální služby nelze oddělit službu zdravotní či ošetřovatelskou a na nezbytnost jejich vzájemné provázanosti. Seznámil přítomné s konceptem péče o osoby s demencí s ohledem na jejich křehkost a zranitelnost, kdy rovina autonomie vůle těchto osob musí být poměřována s hlediskem lidské důstojnosti. To klade vysoké nároky na personál, který musí být s problematikou péče o osoby s demencí systematicky vzděláván.

Zjištění ochránce týkající se dostupnosti zdravotních služeb, malnutrice a péče, např. o praxi mechanické úpravy stravy a způsobu jejího podávání, aktivizaci klientů a realizaci práva na svobodný pohyb, vyvolala živou diskusi účastníků. 

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv