Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2013 > Mezinárodní spolupráce: návštěva u slovinského národního preventivního mechanismu

Aktuality z detencí

Mezinárodní spolupráce: návštěva u slovinského národního preventivního mechanismu

18. listopadu 2013

Ve dnech 6. – 7. listopadu navštívili tři pracovníci oddělení dohledu své slovinské kolegy z Kanceláře Ombudsmana Slovinské republiky, který stejně jako veřejný ochránce práv vykonává úkol národního preventivního mechanismu. Cílem reciproční návštěvy bylo bližší seznámení se s praktickými aspekty systematických návštěv, jak je provádějí kolegové ve Slovinsku.

První den se jeden pracovník zúčastnil návštěvy v zařízení pro seniory s demencí v Jesenici. Předmětem šetření bylo zejména používání omezovacích prostředků, např. postranic. Při následném srovnávání metod a rozsahu šeření bylo mimo jiné konstatováno, že se český národní preventivní mechanismus věnuje i dalším tématům, které slovinští kolegové nesledují, např. prevenci malnutrice, sledování bolesti či prevenci a vyhodnocování pádů seniorů.

Další dva pracovníci se účastnili systematické návštěvy ve věznici v Koperu. Co do věcného rozsahu se jednalo o šetření srovnatelné s tím, které provádí český preventivní mechanismus. Menší kapacity vězeňských zařízení ve Slovinsku (celkem šest věznic se 13 menšími pobočkami) umožňují obsáhnout během šetření takřka každou celu. Navštívené zařízení patří k těm novějším (otevřeno v roce 2004), materiální podmínky tak byly hodnoceny jako uspokojivé. Stejně tak i přístup personálu k vězněným osobám a nabídka volnočasových aktivit. Zajímavým poznatkem je, že ve Slovinsku je možné za méně závažné trestné činy ukládat alternativní trest českým poměrům neznámý – weekend prison, kdy odsouzený během týdne pracuje a svůj trest si odpykává pouze o víkendu. Oproti českým odsouzeným nemusí ti slovinští hradit náklady výkonu trestu a zdravotní péče o ně je zajišťována pomocí civilního zdravotnictví.

Druhý den se všichni tři pracovníci účastnili návštěvy policejních cel v Ljublani. Bylo zjištěno, že používání kamer a uchovávání záznamů je podrobně upraveno zákonnými či podzákonnými předpisy. Policie zohledňuje i požadavky Evropského výboru proti mučení (CPT) a umožňuje umístěným pobyt na čerstvém vzduchu nebo jim poskytuje jednou denně teplé jídlo. Naprostou samozřejmostí je vydávání formuláře poučení o právech a povinnostech umístěné osoby a podrobná evidence všech úkonů spojených s právy umístěných, např. kontaktování právního zástupce či třetí osoby.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv