Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2013 > Mezinárodní spolupráce: návštěva u francouzského národního preventivního mechanismu

Aktuality z detencí

Mezinárodní spolupráce: návštěva u francouzského národního preventivního mechanismu

9. prosince 2013

Ve dnech 18. – 21. 11. 2013 navštívily tři právničky Oddělení dohledu francouzský kontrolní mechanismus. Jako národní preventivní mechanismus funguje ve Francii nezávislý úřad s názvem „Contrôleur général des lieux de privation de liberté“. Vykonává tedy ve Francii podobný úkol jako veřejný ochránce práv (Oddělení dohledu jeho kanceláře) v České republice. Vzájemná spolupráce a reciproční návštěvy přispívají k výměně zkušeností mezi oběma zeměmi zejména v oblasti přímo provádění systematických návštěv zařízení, kde se nacházejí nebo mohou nacházet osoby omezené na svobodě.

V průběhu čtyřdenní návštěvy se každá z členek české výpravy zúčastnila odlišné systematické návštěvy (případně návštěv). Jedním z navštívených zařízení byla věznice Condé-sur-Sarthe situovaná u města Alençon na severozápadě Francie. Věznice, jejíž provoz byl spuštěn na počátku roku 2013, je patrně jednou z nejmodernějších a taktéž nejlépe zabezpečených v celé Francii. Slouží pro výkon trestu odnětí svobody odsouzených se zvláště dlouhými tresty. Předem ohlášená systematická návštěva věznice trvala celé čtyři dny a v jejím průběhu byly provedeny rozhovory se všemi vězni, kteří o to projevili zájem. Kromě „běžných“ členů týmu se návštěvy účastnil rovněž profesionální fotograf. Jedná se o žurnalistu, kterého Jean-Marie Delarue (contrôleur général) pozval ke spolupráci s tím, aby obrazovými prostředky reportážním i uměleckým způsobem zprostředkovával zjištění o zacházení v detencích. Návštěva přinesla zajímavé zjištění, že dokonalé materiální podmínky nezakládají samy o sobě dobré zacházení – věznice Condé se aktuálně vyznačuje relativně špatnou bezpečnostní situací, čemž observace francouzského kontrolního tělesa může pomoci.

Dalším navštíveným zařízením byla dětská psychiatrie v rámci pařížské nemocnice Salpêtrière – jedno z největších zdravotnických zařízení ve Francii. Pro kolegy z francouzského národního preventivního mechanismu se jednalo o jednu z prvních návštěv zařízení tohoto typu. V rámci čtyřdenní návštěvy se zaměřili zejména na zmapování provozních záležitostí a popis materiálních podmínek. Srovnáním metod a rozsahu šetření vyšlo najevo, že v některých ohledech jdou francouzští kolegové více do detailu (přesný popis prostředí a vybavení zařízení), jiným otázkám se naopak věnují méně podrobně než český NPM (např. otázky omezovacích prostředků).

Kromě věznice a psychiatrické nemocnice byly v tomtéž týdnu provedeny rovněž dvě systematické návštěvy policejních komisařství, a to ve městech Mulhouse a Colmar na severovýchodě Francie. V obou případech šlo o poměrně moderní zařízení s velkou kapacitou policejních cel, kam jsou umisťovány osoby podezřelé ze spáchání trestného činu, ale i osoby intoxikované alkoholem či jinými psychotropními látkami, atd. Obě návštěvy trvaly déle než jeden den a spočívaly jak v kontrole zacházení s osobami umístěnými v celách, tak ve zjišťování pracovních podmínek personálu zařízení.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv