Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 
Ochrana osob omezených na svobodě > Aktuality z detencí > Aktuality z detencí 2013 > Konference o detenci imigrantů v Evropě

Aktuality z detencí

Konference o detenci imigrantů v Evropě

16. prosince 2013

Ve dnech 21. – 22. listopadu 2013 se v sídle Rady Evropy ve Štrasburku konala mezinárodní konference se zaměřením na zacházení se zajištěnými cizinci v detenci. Kancelář veřejného ochránce práv byla zastoupena jedním zaměstnancem z oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody. Konference si vytkla za cíl vyvolat diskusi o potřebě přijetí komplexních pravidel a standardů pro zacházení s cizinci, kteří se na území státu nachází neoprávněně, a z tohoto důvodu jsou zajištění v detenčním zařízení.

Zástupci evropských národních preventivních mechanismů, Evropského výboru proti mučení (CPT), Podvýboru proti mučení (SPT) a nevládních organizací dospěli k jednoznačnému závěru, že přestože cizinec pobývá na území státu neoprávněně (např. propadlé povolení k pobytu), nelze na něj hledět jako na osobu odsouzenou za trestný čin, a z toho důvodu s ním také tak zacházet. Naopak je třeba si uvědomit, že cizinci jsou speciální skupina zranitelných osob (často rodiny s dětmi prchající z válečných konfliktů), kteří potřebují zvýšenou pomoc a podporu.

Hlavní důraz konference byl kladen na skutečnost, že zajišťování cizinců v detenci by nemělo být v žádném případě aplikováno plošně a bez vyhodnocení okolností individuálního případu. Detence by měla být užívána pouze tehdy, kdy se s ohledem na individualitu cizince, jeví ostatní záruky (např. složení peněžité záruky) jako nedostačující. V žádném případě by však cizinci neměli být drženi ve věznici, nýbrž ve speciálním zařízení pro zajištění cizinců, které by mělo být koncipováno jako ubytovna, kde se mohou cizinci volně pohybovat, mají neomezený přístup k lékařské péči, k právní pomoci, k volnočasovým aktivitám, ke kontaktu s vnějším světem apod. Podrobně byly rozebrány rovněž stravovací a hygienické potřeby cizinců, specifika dětí a těhotných žen, uplatnění práva na soukromí a rodinný život, aspekty přístupu k náboženství, vzdělání, psychologickému poradenství apod.

Výstupem konference byla Deklarace, v níž se účastníci konference jednomyslně přihlásili k potřebě vytvoření mezinárodních standardů zacházení s cizinci, a dokument s názvem „Návrh rámcových standardů pro zacházení se zajištěnými imigranty“ (Draft Standards Framework for the Treatment of Immigration Detainees). Oba dokumenty byly předány Parlamentnímu Shromáždění Rady Evropy, která by měla rozběhnout proces přijímání těchto standardů.

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv