Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí

Konference Alzheimer Europe 2013

11. listopadu 2013

Dva pracovníci oddělení dohledu nad omezováním osobní svobody se ve dnech 10. – 12. října 2013 zúčastnili konference „Living well in a dementia-friendly society“, kterou na Maltě pořádala mezinárodní nevládní organizace Alzheimer Europe . Předmětem činnosti organizace je zejména osvěta a vzdělávání týkající se problematiky všech forem demence. Účast na konferenci znamenala příležitost seznámit se s aktuálními trendy v péči o osoby trpící demencí v jiných zemích a s výsledky odborných výzkumů, a to za účelem jejich využití v souvislosti s aktuálně prováděnými systematickými návštěvami v zařízeních, kde je poskytována péče osobám trpícím syndromem demence,

S ohledem na demografický vývoj v celém světě a zejména v Evropě je zřejmé, že problematika poskytování péče osobám s demencí bude čím dál významnější, a to ve všech evropských zemích. Péče o osoby s demencí již dnes představuje v mnoha státech prioritu a téměř každá západoevropská země má vypracovány speciální programy a projekty podpory osob s demencí. Nadto se mapování jejich potřeb v nejrůznějších výzkumech běžně věnují univerzity či vysoké školy.

Diskutovaným tématem byla např. péče o osoby s demencí, u nichž nemoc propukla v mladším věku, tj. před dovršením 65 let. Je zřejmé, že bude třeba změnit úhel pohledu na demenci, neboť názor, že se demence týká pouze starých lidí, neodpovídá skutečnosti. Rovněž byla věnována velká pozornost používání omezovacích prostředků, zejména léků s tlumícím účinkem. V řadě zemí je samozřejmostí, že v případě agresivního nebo neklidného chování jsou v prvé řadě analyzovány příčiny problematického chování a řešena preventivní opatření do budoucna. Podání neklidové medikace je až krajní řešení a dochází k němu opravdu výjimečně (není tedy běžnou praxí předepisovat tlumící léky pro případ neklidu či agrese). Zdůrazňována byla psychologická péče o osoby trpící demencí. Z výzkumů vyplývá, že demence a deprese jsou velmi úzce spojená témata a že pravidelná psychologická péče snižuje výskyt deprese.

Nejvýznamnější sdělení a závěry konference: Péče o osoby trpící demencí je užitečná a smysluplná pouze tehdy, je-li respektována důstojnost těchto osob. Při poskytování péče osobám s demencí je nutno brát v úvahu jejich zranitelnost a křehkost. Péče musí být specializovaná a nemá spočívat jen v zajišťování základních potřeb. Nezbytnou podmínkou pro poskytování kvalitní péče je podpora a profesní rozvoj pečujících. Jejich dostatečný trénink a vzdělávání jsou jedním z nejvýznamnějších prvků v péči o osoby trpící syndromem demence. Největší riziko pro spokojenost a kvalitu života nemocných naopak představuje vyhoření pečujícího. Řada přednášejících rovněž zdůrazňovala význam jídla a požitku z jídla pro osoby, které syndromem demence trpí.
Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv