Pomáháme bez rozdílu
Vyhledávání
 

Aktuality z detencí

Aktuality z detencí 2013

24. října 2013

Vztah veřejného opatrovníka a opatrovaného musí být založen na důvěře (nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3333/11)

Rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 3333/11 ze dne 26. září 2013 se týká stěžovatele, který je omezen způsobilosti k právním úkonům a který se v řízeních před obecními soudy pokoušel dosáhnout změny osoby (veřejného)...

8. října 2013

Setkání s dozorovými státními zástupci

Ochrana osob omezených na svobodě je agendou, kde se prolíná působnost veřejného ochránce práv a státního zastupitelství, přičemž oba orgány mají jiná východiska, oprávnění a nástroje své činnosti. Z toho důvodu proběhlo dne...

23. září 2013

Čtvrté zasedání Otevřené pracovní skupiny OSN o přijetí Úmluvy o právech seniorů

V srpnu proběhlo v New Yorku již čtvrté zasedání tzv. „Otevřené pracovní skupiny“ (Open-ending working group). Tato skupina byla vytvořena rezolucí Valného shromáždění OSN v roce 2010 s cílem zhodnotit mezinárodní ochranu práv...

26. srpna 2013

Ochrana práv seniorů trpících syndromem demence

V tiskové zprávě z března 2013 veřejný ochránce práv zveřejnil úmysl zaměřit svou pozornost na zařízení sociálních služeb, která poskytují péči seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou či jinými druhy demence. Ochránce...

8. července 2013

Činnost oddělení dohledu ve druhém čtvrtletí 2013

Ve druhém čtvrtletí roku 2013 bylo provedeno celkem deset systematických návštěv. Sedm návštěv proběhlo v  zařízeních sociálních služeb. Navštívena byla zařízení Alzheimer centrum Průhonice, Domov pro seniory Světlo...

26. června 2013

Zacházení s dětmi umístěnými v institucích

V letech 2011-2013 se veřejný ochránce práv jako národní preventivní mechanismus zaměřil na ohrožené děti a zařízení, v nich se mohou v České republice ocitnout. Poznatky ze systematických návštěv postupně...

Sdílet stránku 
Blind Friendly Web – přístupnost webových stránek pro nevidomé a slabozraké blind friendly web
vyrobila Omega Design
Tisk  -  Mapa webu  -  O webu  -  Kontakty  -   Přístupnost webu
© Kancelář veřejného ochránce práv